Thứ Ba, ngày 19 tháng 1 năm 2021

Phát triển mạnh dịch vụ thương mại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường 10, Quận 11

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 10/3, Đảng bộ Phường 10, Quận 11 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ cơ sở đầu tiên trong toàn Đảng bộ quận tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có Bí thư Quận ủy Quận 11 Ngô Văn Luận.

Theo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế của Phường 10, Quận 11 liên tục tăng trưởng đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ - trên địa bàn đa dạng, phong phú, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và làm thay đổi bộ mặt đô thị. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được nâng lên. Hàng năm, tỉ lệ trẻ 5 tuổi học mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Nâng chuẩn tỉ lệ phổ cập bậc trung học tăng bình quân hàng năm là 0,43%. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn tham gia các chính sách xã hội về giáo dục, y tế, sửa chữa, nâng cấp nhà,… và đã hoàn thành Chương trình trọng điểm “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 theo tiêu chí của TP.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Phường 10 có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất, là nhân tố quan trọng tạo nên thành công của nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Phường 10 xác định 10 chỉ tiêu chủ yếu như: giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 4%/năm (theo giá so sánh 2015); Chỉ tiêu giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân 15%/năm (theo giá so sánh 2015); Chăm lo tốt gia đình chính sách, thực hiện các giải pháp nâng chuẩn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của TP; 95% trở lên tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của chính quyền; 100% tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn; công tác giải quyết kiếu nại tố cáo không để đơn thư tồn đọng. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 25-30 đảng viên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Quận ủy Quận 11 Ngô Văn Luận đề nghị Đảng bộ Phường 10 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát huy những lợi thế so sánh của phường để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động mạnh hơn nữa theo hướng mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ. Trong đó, chú trọng phát triển các lĩnh vực dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao ở những tuyến đường lớn có vị trí trung tâm; củng cố và phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ thương mại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường…; tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành lập doanh nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển doanh nghiệp của Quận. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và quản lý đô thị, xây dựng các tuyến phố kinh doanh thương mại chuyên nghiệp, hiện đại, kiểu mẫu trên địa bàn…

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Quận ủy Quận 11 Ngô Văn Luận đề nghị Đảng bộ Phường 10 tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện thật tốt Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý và trăn trở vì sự phát triển của địa phương. Trong đó đức tính gương mẫu, nêu gương, vì nước, vì dân của cán bộ, đảng viên phải được các cấp ủy, chi bộ quan tâm sinh hoạt thường xuyên, coi đây là giải pháp để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Phường 10, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Tại kỳ họp thứ 1, Ban chấp hành đã bầu đồng chí Trần Thị Phi Yến, Bí thư Đảng ủy Phường 10 nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Phường 10, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo