Thứ Hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021

Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành 35 chỉ tiêu KT-XH năm 2020

Phường Tân Thuận Đông (Quận 7) nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 5/6, Quận 7 đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2019; tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020; sơ kết đợt 1 phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, kinh tế Quận tăng trưởng ổn định, đúng định hướng; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 14%. Quận đã thực hiện tốt đầu tư, nâng cấp 9 cửa xả, cống xả; nâng cấp 137 tuyến đường hẻm; nâng cấp kéo giảm được 51 điểm ngập nước. Thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, Quận 7 đã vận động 100% hộ dân đăng ký cam kết; xóa 47 điểm và chuyển hóa 15 điểm tồn đọng rác thành khu vui chơi.

Về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Quận có 4 phường đủ tiêu chuẩn công nhận Phường Văn minh đô thị; hằng năm có trên 90% khu phố đạt chuẩn Khu phố văn hóa, trên 90% hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa giai đoạn 2015 – 2019. Thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững”, Quận đã hoàn thành chỉ tiêu cơ bản không còn hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2020, có 4 phường không còn hộ nghèo theo tiêu chí Thành phố giai đoạn 2019 – 2020.

Phát động phong trào thi đua năm 2020, Quận 7 đề ra 11 nội dung trọng tâm thực hiện. Trong đó, tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi 35 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội Quận năm 2020; triển khai các phong trào thi đua gắn với chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; tiếp tục thực hiện đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp với các nội dung về thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, Chỉ thị 23-CT/TU, triển khai đề án Đô thị thông minh...

Dịp này, phường Tân Thuận Đông (Quận 7) đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể nhận cờ thi đua và 13 tập thể, 68 cá nhân nhận bằng khen của UBND Thành phố có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục. Ngoài ra, UBND Quận cũng tặng giấy khen cho 27 tập thể, 13 hộ gia đình và 130 cá nhân gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 5 năm 2015 – 2019.

Gia Bảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo