Thứ Hai, ngày 24 tháng 9 năm 2018

Phát huy nguồn lực con người để phát triển TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu.

(Thanhuytphcm.vn) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân sau phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND TPHCM khóa IX. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, TPHCM có 10 triệu dân, trong đó có gần 5 triệu lao động, đây là nguồn lực lớn nhất mà TP có sẵn. Do đó, TP phải tìm cách phát huy nguồn lực lớn này để phục vụ phát triển TP.

Kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm nội địa GRDP tăng 7,86% so với cùng kỳ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tăng trưởng kinh tế từng bước giảm phụ thuộc vào vốn đầu tư tăng yếu tố khoa học kỹ thuật. Lĩnh vực thương mại tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 12,5% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,2%).

Cùng với đó, môi trường đầu tư cải thiện, huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển được các thành phần kinh tế quan tâm thực hiện, đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tiếp tục có kết quả khả quan; số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong 6 tháng là 21.487 DN và số dự án FDI được cấp mới đều tăng so với cùng kỳ.

Hoạt động chuyển giao công nghệ tiên tiến, kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN, hiệu quả hợp tác quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hợp tác quốc tế trong hoạt động chuyển giao công nghệ…

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thông tin: Trong 2,5 năm vừa qua, về cơ bản kinh tế TP tăng trưởng tốt, giữ vững vị trí đầu tàu cả nước, có mặt tiến bộ. TP giữ vững vị trí đóng góp 22% kinh tế của cả nước; thu ngân sách nhà nước đóng góp khoảng 27% cả nước; đóng góp 48% khách du lịch của cả nước. TP giữ vai trò trung tâm tài chính, tổng số nguồn vốn huy động vào hệ thống ngân hàng, tài chính chiếm 29%. Về kiều hối, TP chiếm khoảng 50% của cả nước, với mỗi năm khoảng 5 tỷ USD. Kinh tế TP phát triển theo chiều sâu tốt hơn. Tuy nhiên, có 3 lĩnh vực còn hạn chế, phải củng cố vị trí của TP, đó là tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài.

Về 7 chương trình đột phá của TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá có chương trình triển vọng hoàn thành cao, có chương trình có nguy cơ không hoàn thành, có chương trình nguy cơ lớn không hoàn thành. Riêng với Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của TP, vừa qua TP triển khai nhiều biện pháp, nổi bật là xây dựng đô thị thông minh. Đây là giải pháp tổng hợp để nâng cao chất lượng tăng trưởng, môi trường cạnh tranh. Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo với việc hình thành nhiều trung tâm, giải pháp có tham khảo kinh nghiệm thế giới. Về lâu dài, để TP có một trung tâm hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa ra TP và cả vùng, TP đã khởi động việc quy hoạch Khu Đô thị sáng tạo phía Đông TP gồm 3 quận là 2, 9, Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho hay: Vừa qua, TP đã sơ kết báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội cho thấy rằng, nguồn lực đất đai của TP dành cho công nghiệp, dịch vụ, đô thị chưa tương xứng; trong khi nguồn lực đất đai TP còn lớn nhưng khai thác chưa hiệu quả và TP kiến nghị giảm tỷ lệ đất cho nông nghiệp, tăng đất cho công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Vừa qua, Thủ tướng đã cho TP chuyển 26.000 ha đất nông nghiệp thành đất công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Đây là sự chuyển đổi tạo môi trường, cơ chế, nguồn lực phát triển rất quan trọng của TP.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế TP

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho hay: TP tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; hỗ trợ các DN khởi nghiệp sáng tạo; nghiên cứu, hình thành cơ chế, chính sách hỗ trợ các DN khởi nghiệp ở giai đoạn hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm thị trường hoạt động ở nước ngoài và ngược lại.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và không để phát sinh thêm nợ mới. Đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào TP, trong đó tập trung thu hút các nhà đầu tư có quy mô lớn; nghiên cứu phân tích thuận lợi và khó khăn, cụ thể hóa những chính sách hỗ trợ, ưu đãi của TP đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước khi thực hiện các hiệp định thương mại đã ký kết; ưu tiên xúc tiến mời gọi đầu tư vào các dự án thuộc 7 chương trình đột phá, 4 ngành công nghiệp trọng yếu, 9 lĩnh vực dịch vụ ưu tiên của TP. Mặt khác, tập trung công tác đổi mới và sắp xếp DN nhà nước. TP tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Tiếp tục triển khai kế hoạch Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh; nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP. Ttiếp tục triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn nông nghiệp với DN và nông dân; thu hút các DN đầu tư vào nông nghiệp,…

Đề cập về giải pháp phát triển TP thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phân tích: Về nguồn lực để phát triển TP hiện nay đó là con người. Vì TP có 10 triệu dân, trong đó có gần 5 triệu lao động, đây là nguồn lực lớn nhất mà TP có sẵn. Do đó, TP tìm cách phát huy nguồn lực lớn này để phát huy 5 triệu người lao động thành 5 triệu người sáng tạo phục vụ phát triển TP.

“Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP xác định, để tạo đột phá cho phát triển TP thì phải có đột phá và phát huy con người sáng tạo phát triển TP. Trên tinh thần mỗi một đơn vị, mỗi một chi bộ, mỗi đảng viên cần thảo luận xác định rõ ở đơn vị mình nếu việc gì vừa qua làm tốt thì tiếp tục, nếu việc gì cần phải thay đổi thì phải dứt khoát thay đổi” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Về thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho hay: Vừa qua, TP quyết liệt triển khai các nội dung mà Nghị quyết 54 cho phép; đồng thời TP cũng đang xem xét thực hiện 2 chuyên đề. Thứ nhất là chuyên đề về quy trình, cách thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư nhằm triển khai nhanh hơn, hiệu quả, vì đây là một khâu cản trở rất nhiều lĩnh vực. Hiện UBND TP đang đặt định hướng và sẽ có cuộc trao đổi chuyên đề đề xuất quy trình và cơ chế làm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư tốt hơn, nếu chỗ nào khác luật hiện hành, TP xin thêm cơ chế đặc thù ngoài 5 nội dung mà Nghị quyết 54 cho phép. Thứ hai, chuyên đề huy động khoa học công nghệ thực sự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo kết nối giữa khoa học, DN, nhà nước.

Ngoài ra, đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút vốn đầu tư; tái cơ cấu ngân sách cho các dự án, ưu tiên dồn vốn cho các dự án kết thúc vào năm 2020; có kế hoạch chuyển đổi 26.000 ha đất đã được Thủ tướng cho phép chuyển đổi để biến thành giá trị nguồn lực cho TP.

Đình Lý - Long Hồ

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 24/9/2018

* Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thủ Đức vừa phối hợp cùng Trung tâm Y tế Dự phòng TP, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức và Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch - thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn quận Thủ Đức hạn chế khai thác nước ngầm. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các khu vực có tỷ lệ người dân sử dụng nước ngầm cao và đã có mạng lưới đường ống nước, đồng hồ nước. (Đinh Bích)

* Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm vừa giao Chủ tịch UBND Quận 5, UBND Quận 6 khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ An Đông và chợ Bình Tây, đảm bảo đúng tiến độ và đúng quy định, công khai, minh bạch, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của tiểu thương, lưu ý không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. (Đình Lý).

Tin vắn ngày 22/9/2018

* Tối  21/9, tại Nhà văn hóa Lao động quận Bình Tân đã diễn ra đêm chung kết Hội thi tiếng hát công nhân, viên chức, người lao động quận Bình Tân năm 2018. Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Đặng Vũ Tường Vy, đơn vị phường Tân Tạo A với tác phẩm “Mái đình làng biển”; giải Nhì thuộc về thí sinh Trương Thị Minh Thư, đơn vị Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa B và thí sinh Nguyễn Thị Dung đoạt giải Ba. Có 9 giải khuyến khích được trao cho các thí sinh trong hội thi này. (Long Trạch)

* Ngày 22/9, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) đã tổ chức khai giảng năm học mới 2018 – 2019. Những năm qua, UEF đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên. Theo thống kế, hơn 90% sinh viên ra trường đã có việc làm khi chưa nhận bằng chính thức, trong đó hơn 60% được các doanh nghiệp giữ lại làm việc trong quá trình thực tập. Năm học 2018 - 2019, UEF đào tạo 17 ngành trình độ đại học, 3 chuyên ngành thạc sĩ. Nhân dịp khai giảng năm học mới, UEF trao tặng 1.453 suất học bổng cho tân sinh viên đạt kết quả xuất sắc trong kỳ tuyển sinh 2018. (S.Hải).

* Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP tăng cường các chuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ phục vụ Lễ hội Nghinh Ông như tuyến Sài Gòn - Cần Giờ, Bình Khánh - Cần Thạnh, Cần Thạnh - Đồng Hòa…; đồng thời điều chỉnh các tuyến xe buýt hạn chế vào khu vực trung tâm thị trấn Cần Thạnh trong những ngày diễn ra lễ hội. (Đình Lý)