Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Phát huy mạnh hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu bế mạc tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sau 1,5 ngày làm việc, trưa 14/6, Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI đã bế mạc. Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, các đại biểu tham dự hội nghị đã xem xét, đóng góp nhiều nội dung hết sức cụ thể, sâu sắc, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với các nội dung được thảo luận, xin ý kiến tại hội nghị.

Thúc đẩy mạnh mẽ các dự án liên vùng

Chia sẻ về những kết quả TPHCM đạt được về kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp; trân trọng cảm ơn sự đồng tâm hiệp lực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng hệ thống chính trị vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt nhiều kết quả, tạo ra nhiều giá trị vật chất, tinh thần rất đáng khích lệ.

Sau khi thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế thời gian qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã nhấn mạnh một số nội dung mà cấp ủy, chính quyền các cấp của TP cần quan tâm trong thời gian tới. Cụ thể, cần tập trung nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 để có thể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động, hiện thực hóa Nghị quyết 98; tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND về tiến độ và hiệu quả. Trước mắt tham mưu quyết liệt với Ban chỉ đạo quốc gia để sớm ban hành các nghị định có liên quan, theo kết luận của đồng chí Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo. “Cần hết sức lưu ý đến trách nhiệm của từng cấp trong triển khai thực hiện” – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đề cập đến công tác đầu tư công, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát “Chương trình hành động giải ngân vốn đầu tư công năm 2024”. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý đến việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tiếp tục hoàn thiện các nền tảng dùng chung và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đi đôi với cải cách công vụ. “Cần nỗ lực, tăng cường các biện pháp chuyển đổi số nhanh chừng nào tốt chừng đó” – Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu. 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu tăng cường công tác thống kê, rà soát, nghiên cứu, dự báo cung cầu lao đồng; đẩy mạnh nâng cao hiệu quả, hiện thực hóa các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế thực chất, chủ động liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển. Thúc đẩy mạnh mẽ các dự án liên vùng, đẩy mạnh hợp tác đầu tư mở rộng các hành lang vận tải, đường trục, hệ thống kho bãi; tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy hoạt động xúc tiến trên nhiều lĩnh vực vực: thương mại, du lịch, hợp tác y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, giữa TPHCM với các tỉnh, TP trong cả nước.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đúng mức hiện thực hóa chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế cả hình thức lẫn nội dung, vật thể và phi vật thể; tập trung xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với chỉnh trang đô thị, các không gian, công trình văn hóa, bảo tồn phát huy giá trị di sản; triển khai mạnh mẽ đề án phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu, sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Một trong những nội dung quan trọng là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về lãnh đạo công tác xây dựng nhà ở xã hội; tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch, có chính sách huy động nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước tương xứng, đi đôi với cơ chế chính sách xã hội hóa nguồn vốn của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh đến việc triển khai các hoạt động thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của TP, huy động sự tham gia đông đảo của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tôn giáo, các tổ chức chính trị xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển TP. Đặc biệt phải làm tốt công tác truyền thông, phát huy truyền thống cách mạng và lòng tự hào của vùng đất, con người TP; thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; rà soát các đối tượng để kịp thời đề xuất giải quyết chế độ, chính sách đối với đồng chí, đồng bào, người có công nhưng đến nay chưa giải quyết được thỏa đáng.

Các Thành ủy viên biểu quyết thông qua nội dung tại hội nghị. Các Thành ủy viên biểu quyết thông qua nội dung tại hội nghị.

Làm đúng và làm tốt việc phải làm trên từng cương vị

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp của TP trong việc triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác dân vận thời gian qua.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, trước hết là triển khai quán triệt nghiêm túc, kịp thời, cụ thể hóa đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các kết luận của cấp trên, nhất là Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, cũng tại Hội nghị này, Thành ủy quán triệt và triển khai các quy định Bộ Chính trị mới ban hành. Ban Thường vụ sẽ có Kế hoạch hành động cụ thể, gắn với nội dung có liên quan để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cấp làm đúng và làm tốt việc phải làm trên từng cương vị được phân công, gắn với việc đưa Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị định 73 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để đưa vào cuộc sống. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, mục đích đưa ra các quy định này của Bộ Chính trị là để từng đồng chí tự soi, tự xét, tự tu dưỡng, rèn luyện và bảo trọng lấy mình.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu, tiếp tục quán triệt nhuần nhuyễn các nội dung quy định của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng lĩnh vực. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; khắc phục sớm, có hiệu quả những sai phạm đã được cấp có thẩm quyền kết luận. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tập trung kiện toàn, củng cố, xây dựng, tổ chức bộ máy lãnh đạo, quản lý TP tinh gọn, hiệu lực hiệu quả.

“Cần tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam TP lần thứ XII. Đây là một trong những nội dung quan trọng;  tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam TP trong việc quy tụ, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò trung tâm của nhân dân trên mọi lĩnh vực, gương mẫu chấp hành và thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước” – đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII, tiến tới Đại hội XIV của Đảng theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. “Trước mắt chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Tôi tin tưởng rằng từng đồng chí có mặt hôm nay luôn nhận thức ý thức và trách nhiệm: “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước” để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình” – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh; đồng thời cho biết, Thành ủy kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2024, đồng thời triển khai các hoạt động chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ TP, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

L. Hồ - S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo