Thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020

Phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 12/6, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức Hội nghị Người lao động Tổng công ty năm 2019 với sự tham dự của 230 đại biểu đến từ Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và các tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019; về tình hình giám sát thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động…

Theo đó, Tổng Công ty đã  hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tập đoàn giao, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ và ổn định, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của Thành phố.  

Trong thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổng công ty đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt việc phát huy vai trò giám sát của CNVC-LĐ với hoạt động của chuyên môn, của cán bộ, đảng viên; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; phát huy dân chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện nội bộ, ổn định để hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Hội nghị cũng đã nghe trình bày dự thảo sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động của Tổng công ty, trong đó sửa đổi 7 nội dung theo hướng có lợi cho người lao động; sửa đổi 5 điều trong nội quy lao động cho phù hợp với các quy định hiện hành... Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân Tổng công ty gồm 7 đồng chí. Với sự thống nhất cao, 100% các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết của hội nghị (ảnh).

Văn Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo