Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn còn chậm

Thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa có văn bản báo cáo HĐND TP về công tác triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP, tiến độ triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của các quận, huyện đều chậm so với lộ trình triển khai của Quyết định 1832/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP giai đoạn 2017 - 2020 đề ra. Hiện nay, các quận, huyện tập trung cho tổ chức, tuyên truyền, vận động là chính, chưa đẩy mạnh việc tổ chức thu gom riêng chất thải sau phân loại. Đồng thời, quận, huyện vẫn còn triển khai cụm dân cư trên địa bàn 1 phường, xã, thị trấn dẫn đến khối lượng chất thải hữu cơ sau phân loại trên địa bàn các quận, huyện chưa nhiều, không đủ tải trọng của phương tiện thu gom, vận chuyển.

Về mức độ tiếp cận và sự tham gia của người dân, bước đầu người dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải hiểu và nắm được chủ trương của nhà nước. Người dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải có tham gia phân loại trong giai đoạn đầu sau mỗi đợt tuyên truyền, hướng dẫn của địa phương. Tuy nhiên, thói quen này vẫn chưa duy trì thường xuyên. Người dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải vẫn còn thói quen mang rác ra để trước nhà, vỉa hè, cột điện vào bất cứ thời gian nào (trước, trong và sau khi lực lượng thu gom tổ chức thu gom).

Để đẩy mạnh triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt, Sở Tài nguyên và Môi trường TP kiến nghị HĐND TP chỉ đạo HĐND cấp quận, huyện giám sát triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt của chính quyền cùng cấp. Đồng thời, đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện truyền thông liên tục để người dân TP nâng cao nhận thức, tiến đến thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Ngoài ra, liên quan đến kiến nghị, đề xuất của UBND các quận, huyện về hỗ trợ cho lực lượng thu gom rác dân lập trong việc tăng tần suất thu gom 2 lần/ngày để thu gom chất thải sau phân loại (chất thải hữu cơ thu gom hàng ngày, chất thải còn lại thu gom 3, 5,7), Sở Tài nguyên và Môi trường TP kiến nghị HĐND TP như sau: Trường hợp HĐND TP xét thấy vẫn cần phải hỗ trợ cho người dân trong việc thu gom hàng ngày (tránh phải tăng thêm chi phí) kiến nghị HĐND TP xem xét, bố trí kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ cho công tác tăng thêm này để Sở Tài nguyên và Môi trường TP phối hợp với Sở ngành, UBND 24 quận, huyện xây dựng phương án thực hiện và trình HĐND TP xem xét.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo