Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Phấn đấu nâng cao năng lực của các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của các nước trong khu vực

Khen thưởng 9 Tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 14/2, Công đoàn Cơ quan Sở Y tế tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tăng Chí Thượng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, cùng các đồng chí Ban Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo các phòng, ban và toàn thể cán bộ công chức Cơ quan.

Hội nghị đã lắng nghe các báo cáo của các phòng chức năng Sở Y tế năm 2021, báo cáo tình hình tài chính cơ quan Sở năm 2021, biểu quyết các nội dung chi của Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. Các báo cáo kiểm điểm đã làm rõ những thành tích nổi bật cũng như nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của các tập thể phòng chức năng Sở Y tế; phân tích rõ nguyên nhân, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác tham mưu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Sở Y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tăng Chí Thượng đánh giá cao vai trò và kết quả tham mưu lãnh đạo của các phòng chức năng Sở trong năm 2021 với nhiệm vụ chính trị hàng đầu là phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 đó là nâng cao năng lực y tế cơ sở và đưa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố ngang tầm các nước trong khu vực; nâng cao năng lực các bệnh viện quận, huyện và nâng cao năng lực mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện theo mô hình paramedic; nâng cao năng lực của các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của các nước trong khu vực thông qua các giải pháp đó là phát triển nguồn nhân lực và phát huy nguồn nhân lực y tế sẵn có; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng y tế thông minh, đầu tư mới và phát huy nguồn cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sẵn có.

Bên cạnh đó, đồng chí Tăng Chí Thượng đề nghị mỗi đơn vị, từng cá nhân CBCC cần tuân thủ kiềng 3 chân đó là tuân thủ quy định pháp luật, kịp thời nắm bắt những than phiền của người dân và những mong đợi của lãnh đạo Thành phố để tham mưu kịp thời các giải pháp, đề xuất các chủ trương, chính sách đối với công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở trực thuộc, chủ động nắm bắt những điểm mạnh, những cách làm hay để giới thiệu nhân rộng, kịp thời phát hiện những điểm yếu, những cách làm không đúng để hướng dẫn, chấn chỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh sự phối hợp giữa các phòng chức năng trong triển khai kế hoạch trọng tâm của ngành, huy động tối đa nguồn nhân nhân lực chuyên gia, không ngừng cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của cơ sở trực thuộc và người dân.

Tại hội nghị, Công đoàn cơ quan Sở đã khen thưởng 9 tập thể Tổ công đoàn có thành tích hoạt động tốt và bầu ra Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Sở nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 5 đồng chí.

Ngọc Nam

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo