Chủ Nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2018

Bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND TPHCM khóa IX:

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết HĐND TP tại kỳ họp
(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 12/7, sau 3 ngày làm việc kỳ họp thứ 9 HĐND TPHCM khóa IX đã chính thức bế mạc. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND TP cần tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội năm 2018; khẩn trương, tích cực trong triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội, các Nghị quyết của HĐND TP; giải quyết các vấn đề nhân dân bức xúc; tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm...

Tập trung giải quyết các vấn đề nhân dân bức xúc

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: HĐND TP thống nhất và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế tăng khá hơn cùng kỳ; thu ngân sách khả quan, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, công tác đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế, …có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, phát huy nguồn tài nguyên đất, trọng tâm là đất do nhà nước trực tiếp quản lý ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân; công tác quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu thoát nghèo bền vững ngày càng thực chất, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân nghèo, xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, việc thực hiện chính sách đối với người có công với nước có nhiều tiến bộ, đảm bảo các chính sách của nhà nước đến đúng đối tượng, kịp thời. 

Tuy nhiên, HĐND TP nhận thấy công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND về kinh tế - xã hội năm 2018 một số nhiệm vụ, chỉ tiêu khả năng hoàn thành không cao, giải pháp chưa đủ mạnh, thiếu khả thi. Đồng thời, công tác quản lý, sử dụng, phát huy nguồn tài nguyên đất, trọng tâm là đất do nhà nước trực tiếp quản lý nhiều mặt còn có tình trạng buông lỏng quản lý, sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích, còn lãng phí. Cùng với đó, nhiều dự án chậm triển khai gây bức xúc trong nhân dân.  Lĩnh vực khoa học, công nghệ chưa phát huy đúng mức tiềm năng và chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển TP; kết nối giữa nhà khoa học, các kết quả nghiên cứu, thành tựu khoa học, công nghệ với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế, thiếu năng động. Việc giải quyết các vấn đề ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… nhiều mặt chưa có hiệu quả.

Vì vậy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND TP cần tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt thấp để phấn đấu, có phân công nhiệm vụ rõ việc, rõ người, dám chịu trách nhiệm công việc, lĩnh vực phụ trách, tránh đùn đẩy, dàn trải, kém hiệu quả, không dứt điểm được. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội năm 2018.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND TP khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND TP khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng thời, UBND TP cần tập trung, khẩn trương, tích cực hơn trong triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội, các Nghị quyết của HĐND về quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; xử lý hiệu quả các dự án chậm triển khai; ô nhiễm môi trường; vấn đề rác thải; ngập nước; cải cách hành chính…. Song song đó, tập trung giải quyết các vấn đề nhân dân bức xúc, những vụ việc người dân khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng yêu cầu HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP phối hợp tốt với HĐND các cấp giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND TP.

Khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở cho thuê

Đầu giờ chiều cùng ngày, HĐND TP đã biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết, trong đó đáng chú ý là Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016  - 2025. Theo dự báo, nhu cầu nhà ở tối thiểu cần tăng thêm của toàn TP giai đoạn 2016 - 2020 là 39.133.000 m2 sàn; trong giai đoạn 2021 - 2025 là 45.896.000 m2 sàn. Về nhu cầu vốn, dự kiến vốn để phát triển nhà ở đến năm 2020 là 316.769 tỷ đồng; vốn để phát triển nhà ở đến năm 2025 là 370.253 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu phát triển nhà ở tăng thêm, Nghị quyết HĐND TP xác định, đối với nhà ở thương mại dự kiến tăng thêm trong giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 6.568.000 m² sàn và giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 9.841.000 m² sàn. Nhà ở riêng lẻ tự xây dựng của hộ gia đình dự kiến tăng thêm trong giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 31.228.000 m² sàn và giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 32.813.000 m² sàn.

Với nhà ở xã hội, trong giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu xây dựng hoàn thành khoảng 1,78 triệu m² sàn nhà ở xã hội; 35.000 chỗ ở tập trung cho công nhân tương đương 350.000 m² sàn và 6.750 chỗ ở tập trung cho sinh viên, tương đương khoảng 74.000 m² sàn. Còn giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến phát triển khoảng 1,96 triệu m² sàn nhà ở xã hội và khoảng 385.000 m² sàn nhà ở công nhân.

Một góc dự án nhà tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh Một góc dự án nhà tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh

Về các giải pháp thực hiện, Nghị quyết HĐND TP nêu rõ: Với nhóm giải pháp về cơ chế chính sách phát triển nhà ở, phải chú trọng phát triển nhà ở đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt hạ tầng kỹ thuật giao thông và xã hội, từng bước chuyển đổi mô hình nhà ở thấp tầng sang nhà ở cao tầng hiện đại, khuyến khích phát triển loại hình nhà ở nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở cho thuê...

Đối với nhóm giải pháp về phát triển nhà ở cho các nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các phương thức đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, chủ yếu sử dụng vốn ngoài ngân sách; ưu tiên sử dụng vốn ngân sách để đầu tư xây dựng các nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê. Đồng thời, rà soát, bố trí 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại trên 10 ha, để thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở xã hội cho TP. Ngoài ra, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê, giải quyết cho các đối tượng rất khó khăn về nhà ở do không thuê được nhà ở xã hội do các doanh nghiệp đầu tư xây dựng...

Đình Lý - Long Hồ

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 15/12/2018

* Sáng 15/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Phường 6 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đại hội điểm) đã diễn ra phiên chính thức. Tại đại hội, một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được đại hội thông qua như: thực hiện vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt 900 triệu đồng, quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt 200 triệu đồng; phấn đấu 3/3 Ban công tác Mặt trận khu phố đạt danh hiệu xuất sắc hằng năm; giữ vững danh hiệu thi đua xuất sắc trong xếp loại hằng năm của Ủy ban MTTQ quận;…Đại hội đã hiệp thương bầu 33 đại biểu vào Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6 nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng chí Trần Thị Mai Ly tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6 nhiệm kỳ 2019 – 2024. (Mỹ Duyên)

* Sáng 15/12, Câu lạc bộ Khối Vũ trang - Biệt động quân khu Sài Gòn - Gia Định đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và ôn lại truyền thống của Lực lượng Đặc công - Biệt động thành trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm (1946 – 1975). Trong 2 cuộc kháng chiến, Lực lượng Đặc công - Biệt  động Sài Gòn – Chợ  Lớn - Gia Định đã có những trận đánh được đồng bào, chiến sĩ cả nước vui mừng, bạn bè trên thế giới kính phục. Một trong những trận đánh nổi bật có tiếng vang lớn ảnh hưởng đến cục diện chiến trường, đó là đã đồng loạt nổ súng, tiến công vào 5 mục tiêu trọng yếu của Mỹ - ngụy như: Bộ Tổng tham mưu, Dinh Độc lập, Đài phát thanh, Bộ Tư lệnh Hải Quân, Tòa Đại sứ Mỹ,.. mở màn cho quân và dân miền Nam trong cuộc Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968. (Hữu Mạo).

* Ngày 14/12, tại Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã phối hợp với Bệnh viện Ung bướu TPHCM tổ chức khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, công chức của Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Cơ quan chính quyền các xã, thị trấn và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Củ Chi từ 40 tuổi trở lên hoặc từ 35 tuổi trở lên. Tại đây, đã có 410 các chị em phụ nữ được các bác sĩ chuyên khoa ung bướu thăm khám, tư vấn và thực hiện miễn phí những kỹ thuật cận lâm sàng tầm soát bệnh  với những trường hợp có nghi ngờ. (Ngọc Thùy).

* Chiều 14/12, Quận ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018) và 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018). Tại buổi họp mặt, các đại biểu cũng được nghe thông tin tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Dịp này, UBND Quận 8 đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thao phòng không nhân dân, phòng không lục quân. (Lý Ngọc Hiếu).

* Tối 14/12, Quận ủy Quận 8 đã phối hợp với Phòng Văn hoá - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Liên Hiệp các hội văn học nghệ thuật TP và Sân khấu kịch 5B tổ chức công diễn lần thứ hai vở kịch “Dấu xưa” tại Nhà hát Trung tâm văn hoá Quận 8. Trên 500 đại biểu là lãnh đạo, Ban Giám hiệu, giáo viên các trường, cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quận 8 đã đến dự. Qua vở kịch, Ban Tổ chức mong muốn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Quận 8 đúc kết bài học cho bản thân trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày và tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Trần Thy).

* Tối 14/12, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức buổi truyền thông “Nâng cao nhận thức về vấn đề phòng, chống ma túy, mại dâm - HIV/AIDS” năm 2018 cho hơn 150 công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH E.Land Việt Nam, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Buổi truyền thông đã thông tin tình hình lây nhiễm HIV/AIDS hiện nay trên địa bàn TPHCM và tỉnh Long An, tiến tới kết thúc đại dịch vào năm 2030; tuyên truyền các biện pháp nâng cao nhận thức của công nhân viên chức, người lao động về dự phòng, chăm sóc người nhiễm và lợi ích của việc xét nghiệm sớm HIV; tầm quan trọng chiến lược phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc; giới thiệu các địa điểm tham vấn, xét nghiệm và điều trị ARV miễn phí trên địa bàn. (Long Toàn).

* Tối 14/12, Ban chỉ huy Quân sự Quận 4 tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018). Tham gia hội diễn là các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quân đội, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của các Cụm thi đua lực lượng vũ trang quận cùng các đơn vị kết nghĩa. Kết quả hội diễn văn nghệ, giải Nhất thuộc về Cụm thi đua 2/LLVT quận; giải Nhì thuộc về Cụm thi đua 4/LLVT quận và giải Ba thuộc về Cụm thi đua 3/LLVT quận. Ngoài hội diễn văn nghệ, Ban chỉ huy Quân sự quận còn tổ chức hội thi viết báo tường, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như chạy việt dã 1.500m, kéo co và bơi vũ trang... (Hoàng Thông)

Tin vắn ngày 14/12/2018

* Ngày 14/12, Huyện ủy Củ Chi đã tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018. Qua kiểm điểm và đánh giá để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Theo kế hoạch, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hoàn thành trước 5/1/2019. (Thu Hà)

* Sáng 12 và 13/12, phường Tăng Nhơn Phú B tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là Đại hội điểm MTTQ cấp phường của ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban MTTQ phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… (Lâm Đức Nhiều)