Thứ Tư, ngày 26 tháng 9 năm 2018

Bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND TPHCM khóa IX:

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết HĐND TP tại kỳ họp
(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 12/7, sau 3 ngày làm việc kỳ họp thứ 9 HĐND TPHCM khóa IX đã chính thức bế mạc. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND TP cần tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội năm 2018; khẩn trương, tích cực trong triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội, các Nghị quyết của HĐND TP; giải quyết các vấn đề nhân dân bức xúc; tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm...

Tập trung giải quyết các vấn đề nhân dân bức xúc

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: HĐND TP thống nhất và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế tăng khá hơn cùng kỳ; thu ngân sách khả quan, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, công tác đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế, …có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, phát huy nguồn tài nguyên đất, trọng tâm là đất do nhà nước trực tiếp quản lý ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân; công tác quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu thoát nghèo bền vững ngày càng thực chất, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân nghèo, xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, việc thực hiện chính sách đối với người có công với nước có nhiều tiến bộ, đảm bảo các chính sách của nhà nước đến đúng đối tượng, kịp thời. 

Tuy nhiên, HĐND TP nhận thấy công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND về kinh tế - xã hội năm 2018 một số nhiệm vụ, chỉ tiêu khả năng hoàn thành không cao, giải pháp chưa đủ mạnh, thiếu khả thi. Đồng thời, công tác quản lý, sử dụng, phát huy nguồn tài nguyên đất, trọng tâm là đất do nhà nước trực tiếp quản lý nhiều mặt còn có tình trạng buông lỏng quản lý, sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích, còn lãng phí. Cùng với đó, nhiều dự án chậm triển khai gây bức xúc trong nhân dân.  Lĩnh vực khoa học, công nghệ chưa phát huy đúng mức tiềm năng và chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển TP; kết nối giữa nhà khoa học, các kết quả nghiên cứu, thành tựu khoa học, công nghệ với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế, thiếu năng động. Việc giải quyết các vấn đề ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… nhiều mặt chưa có hiệu quả.

Vì vậy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND TP cần tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt thấp để phấn đấu, có phân công nhiệm vụ rõ việc, rõ người, dám chịu trách nhiệm công việc, lĩnh vực phụ trách, tránh đùn đẩy, dàn trải, kém hiệu quả, không dứt điểm được. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội năm 2018.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND TP khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND TP khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng thời, UBND TP cần tập trung, khẩn trương, tích cực hơn trong triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội, các Nghị quyết của HĐND về quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; xử lý hiệu quả các dự án chậm triển khai; ô nhiễm môi trường; vấn đề rác thải; ngập nước; cải cách hành chính…. Song song đó, tập trung giải quyết các vấn đề nhân dân bức xúc, những vụ việc người dân khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng yêu cầu HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP phối hợp tốt với HĐND các cấp giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND TP.

Khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở cho thuê

Đầu giờ chiều cùng ngày, HĐND TP đã biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết, trong đó đáng chú ý là Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016  - 2025. Theo dự báo, nhu cầu nhà ở tối thiểu cần tăng thêm của toàn TP giai đoạn 2016 - 2020 là 39.133.000 m2 sàn; trong giai đoạn 2021 - 2025 là 45.896.000 m2 sàn. Về nhu cầu vốn, dự kiến vốn để phát triển nhà ở đến năm 2020 là 316.769 tỷ đồng; vốn để phát triển nhà ở đến năm 2025 là 370.253 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu phát triển nhà ở tăng thêm, Nghị quyết HĐND TP xác định, đối với nhà ở thương mại dự kiến tăng thêm trong giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 6.568.000 m² sàn và giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 9.841.000 m² sàn. Nhà ở riêng lẻ tự xây dựng của hộ gia đình dự kiến tăng thêm trong giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 31.228.000 m² sàn và giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 32.813.000 m² sàn.

Với nhà ở xã hội, trong giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu xây dựng hoàn thành khoảng 1,78 triệu m² sàn nhà ở xã hội; 35.000 chỗ ở tập trung cho công nhân tương đương 350.000 m² sàn và 6.750 chỗ ở tập trung cho sinh viên, tương đương khoảng 74.000 m² sàn. Còn giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến phát triển khoảng 1,96 triệu m² sàn nhà ở xã hội và khoảng 385.000 m² sàn nhà ở công nhân.

Một góc dự án nhà tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh Một góc dự án nhà tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh

Về các giải pháp thực hiện, Nghị quyết HĐND TP nêu rõ: Với nhóm giải pháp về cơ chế chính sách phát triển nhà ở, phải chú trọng phát triển nhà ở đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt hạ tầng kỹ thuật giao thông và xã hội, từng bước chuyển đổi mô hình nhà ở thấp tầng sang nhà ở cao tầng hiện đại, khuyến khích phát triển loại hình nhà ở nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở cho thuê...

Đối với nhóm giải pháp về phát triển nhà ở cho các nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các phương thức đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, chủ yếu sử dụng vốn ngoài ngân sách; ưu tiên sử dụng vốn ngân sách để đầu tư xây dựng các nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê. Đồng thời, rà soát, bố trí 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại trên 10 ha, để thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở xã hội cho TP. Ngoài ra, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê, giải quyết cho các đối tượng rất khó khăn về nhà ở do không thuê được nhà ở xã hội do các doanh nghiệp đầu tư xây dựng...

Đình Lý - Long Hồ

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 26/9/2018

* Sáng 26/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh TPHCM khai giảng khóa 6 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho gần 200 học viên đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư ở 24 quận, huyện. Trong thời gian học tập, học viên  nghiên cứu một số chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia; nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng tôn giáo; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng- an ninh;… (Đỗ Linh)

* Ngày 26/9, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết: Trong 9 tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý tổng cộng 1.551 vụ vi phạm về chở hàng quá tải trọng cho phép, với tổng số tiền xử phạt là 25,170 tỷ đồng. Đồng thời, phát hiện và lập biên bản vi phạm 1.429 vụ vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách với số tiền xử phạt là 1,9 tỷ đồng. (Đình Lý)

* Ngày 26/9, Bộ Chỉ huy BĐBP TPHCM phối hợp với Hội LHPN Việt Nam TP tiến hành bàn giao 3 "Mái ấm tình thương" cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, gồm: bà Đặng Thị Phụng, ngụ ở ấp 1, xã Khánh Tiến; Trung úy Danh Phi Lil, nhân viên Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm và Trung úy Danh Duy Tân, nhân viên Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Năm Căn, BĐBP tỉnh Cà Mau. Mỗi căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí trên 120 triệu đồng, trong đó Bộ Chỉ huy BĐBP TP và Hội LHPN Việt Nam TPHCM hỗ trợ 60 triệu đồng/căn. Nguồn kinh phí xây dựng do hai đơn vị vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn TPHCM tài trợ. (Nguyễn Đức Thắng)

* Ngày 25/9, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 31, 32 năm 2018 cho 209 học viên là cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức Đại học Y dược TPHCM. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm đã mở 5 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài khối, góp phần thực tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý. (Nguyên Bình)

* Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết: Từ nay đến ngày 30/12/2018, TP sẽ hạn chế phương tiện giao thông thủy lưu thông trên tuyến sông Sài Gòn nhằm phục vụ thi công xây dựng công trình duy tu, sửa chữa kè Khu dân cư Bình An thuộc phường Bình An, Quận 2. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực thi công công trình tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc của các báo hiệu đường thủy nội địa tại hiện trường. (Đình Lý)

 * Chiều 25/9, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh (Đại học Quốc gia TPHCM) đã sơ kết công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (QP – AN) cho sinh viên từ năm 2015 đến nay. Theo báo cáo, mỗi năm Trung tâm tổ chức giáo dục QP – AN cho 35.000 sinh viên của 16 trường đại học, 4 trường cao đẳng trong khu vực. Ngoài ra, Trung tâm còn liên kết tổ chức giáo dục truyền thống cho sinh viên tại nhiều địa danh lịch sử như: Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Vùng 2 Hải quân (Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), Trung đoàn 152 (Đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang), Sư đoàn 5, Quân khu 7 (Châu Thành, Tây Ninh)... (Hữu Mạo)

Tin vắn ngày 25/9/2018

* Sáng 25/9, UBND Quận 1 tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018. Tham gia hội thi có 10 đội với 30 thí sinh là hòa giải viên cơ sở đến từ UBND 10 phường, tranh tài ở 3 phần thi: Giới thiệu, kiến thức và tiểu phẩm. Kết quả, giải Nhất thuộc về đội UBND phường Cô Giang, giải Nhì thuộc về đội UBND phường Tân Định, giải Ba thuộc về đội UBND phường Nguyễn Thái Bình. (Ngọc Tiến)

* Sáng 25/9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Chánh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái cho hơn 400 bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, báo cáo viên huyện, cán bộ phụ trách Tuyên giáo các chi, đảng bộ cơ sở,... Tại hội nghị tập huấn, đại biểu đã được cung cấp thông tin về tình hình chống phá của các thế lực thù địch trên Internet và các giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; kỹ năng phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng Internet… (Thanh Bình)

* Mùa trung thu 2018, Thành đoàn TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” tặng quà, tổ chức sân chơi, giao lưu văn nghệ cho hơn 1.500 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dạy tại: Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Làng Thiếu niên Thủ Đức (quận Thủ Đức), Trung tâm giáo dục dạy nghề thiếu niên TP, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Làng trẻ SOS Gò Vấp (quận Gò Vấp), Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè (quận Bình Thạnh). (Ng.Tuyết)

* UBND TPHCM vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM chỉ đạo các Ngân hàng thương mại tăng cường công tác an toàn kho quỹ, các hoạt động giao dịch, vận chuyển, bảo quản tiền mặt, ngoại tệ, các hoạt động quản lý máy ATM…; nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động đối phó và phòng ngừa kẻ gian, đặc biệt vào thời điểm lượng tiền mặt giao dịch và khách hàng tăng cao. Công an TP có phương án xử lý tình huống khi xảy ra sự cố, hỗ trợ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. (Đình Lý)

* Từ 22 đến 25/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức hội thi bắn đạn thật cho Lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân các đơn vị, địa phương trong quân khu. Trong thời gian hội thi, vận động viên tham gia tranh tài các nội dung như: Trung đội súng máy phòng không 12,7mm thực hành cơ động chiếm lĩnh trận địa; thực hành bắn đạn thật các loại mục tiêu trên không bài 3a, bắn mục tiêu bóng neo cố định,… Kết quả, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Trung đội phòng không LLVT TPHCM. (Đỗ Linh).