Chủ Nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020

Nhiều mô hình, cách làm hay thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính

Khen thưởng cho các tập thể

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 26/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6 tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện mô hình “Mỗi cán bộ, tổ chức và hệ thống Mặt trận là một việc làm thiết thực vì dân, tôn trọng dân, phát huy quyền làm chủ của dân và chăm lo cho dân” giai đoạn 2019 -2020.

Qua 2 năm thực hiện mô hình “Mỗi cán bộ, tổ chức và hệ thống Mặt trận là một việc làm thiết thực vì dân, tôn trọng dân, phát huy quyền làm chủ của dân và chăm lo cho dân” giai đoạn 2019 -2020, MTTQ Quận 6 đã thực hiện tốt các phong trào. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng thiết thực và hiệu quả đã góp phần tuyên truyền việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa rộng trên địa bàn quận…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6 Phạm Văn Phố đề nghị các tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam Quận 6 và 14 phường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phát huy nhiều mô hình, công trình, cách làm hay, sáng tạo, gắn liền các phong trào địa phương, cơ quan, đơn vị và gắn với chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận 6.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6 đã tuyên dương 29 tập thể và 27 cá nhân đã thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2019 – 2020 với nhiều công trình, mô hình và cách làm hay về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính và giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn.

Văn Bình


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo