Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2019

Ngành Tuyên giáo TPHCM thực hiện mạnh mẽ hơn việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và nguyên Phó Bí thư Thành ủy Phạm Phương Thảo trao Bằng khen cho các đơn vị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 10/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP…

Chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, năm 2018, ngành tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy cải tiến và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, đặc biệt là đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy triển khai học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Các mặt hoạt động đều có chuyển biến tích cực, tác động tốt về định hướng tư tưởng chính trị và xây dựng đạo đức lối sống, góp phần tạo sự nhất trí nội bộ và đồng thuận xã hội; công tác tuyên truyền, thông tin thời sự, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ được tăng cường, đã giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy các cấp đã quan tâm nắm bắt và xử lý có hiệu quả diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn; quan tâm phát hiện các giải pháp ngăn ngừa, phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, biểu hiện ‘‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,...

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư cho biết, năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã trình Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy 221 nội dung, trong đó có 138 nội dung đột xuất, phức tạp, nhạy cảm. Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cũng đã ban hành 44 kế hoạch tổ chức triển khai công việc và 15 hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Thân Thị Thư cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế yếu kém của ngành tuyên giáo TP năm 2018, trong đó công tác tư tưởng có lúc vẫn còn lúng túng, bị động; công tác bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị còn nặng về lý thuyết; chất lượng triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết vẫn còn chưa đạt yêu cầu đề ra. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên chưa đồng đều; chưa có nhiều bài viết có tầm và có sức thuyết phục lớn trên báo chí và không gian mạng để phản bác các quan điểm sai trái…

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thân Thị Thư phát biểu tại hội nghị. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thân Thị Thư phát biểu tại hội nghị.

Tập trung thực hiện 9 công tác, nhiệm vụ trọng tâm

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư, trong năm 2019, ngành tuyên giáo TP sẽ tập trung thực hiện 9 công tác, nhiệm vụ trọng tâm. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, học tập, triển khai các Nghị quyết của Đảng, triển khai chuyên đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

Bên cạnh đó là tham mưu ban hành sớm kế hoạch, nội dung chỉ đạo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng bộ TP và Đại hội XIII của Đảng. Cùng với thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn sẽ triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TPHCM; chỉ đạo ra mắt và đưa vào hoạt động Trung tâm báo chí TP…

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM sẽ tập trung thực hiện 9 giải pháp chủ yếu. Cụ thể là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; xây dựng lực lượng nòng cốt, đội ngũ cộng tác viên mạnh trên các lĩnh vực quan trọng. Cùng với đó là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Một trong những giải pháp quan trọng là đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới; chủ động thông tin tích cực, định hướng tuyên truyền kịp thời, nhanh chóng, đặc biệt đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, cổ vũ, tuyên dương, giới thiệu điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, giải pháp hay về công tác tư tưởng, văn hóa, về thi đua lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu trong xây dựng, bảo vệ và phát triển TP và các lĩnh vực;…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng khen cho các đơn vị. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng khen cho các đơn vị.

Nhấn mạnh truyền thống sáng tạo để phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trân trọng và đánh giá cao những kết quả ngành tuyên giáo TP đã đạt được năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: “Trong một năm qua ngành tuyên giáo đã phát huy được truyền thống, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của TP”.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, hoạt động công tác tuyên giáo, đặc biệt công tác tuyên truyền đã được triển khai sâu hơn, rộng hơn. Các cấp của TP đã tổ chức hàng ngàn cuộc trao đổi về Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; tuyên truyền sâu đậm các hoạt động kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng... Ngay sau Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X, TP xác định phương châm là sáng tạo để phát triển TP. Công tác truyền thông đã được triển khai kịp thời, các báo tích cực tuyên truyền các tấm gương điển hình về đổi mới sáng tạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư khen thưởng cho đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư khen thưởng cho đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương.

“Khả năng chi phối trong hình thành nhận thức xã hội được tăng thêm. Ví dụ, năm 2018, Trang tin Điện tử Đảng bộ TP có hơn 16 triệu lượt người truy cập, gấp hơn 3 lần năm so với năm 2017. Thể hiện độc giả đã quan tâm, có nhu cầu vào trang tin đọc theo định hướng của TP, thu hút được nhiều người vào đọc” - Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu điển hình.

Sau khi chỉ ra những hạn chế yếu kém của ngành tuyên giáo TP thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, năm 2019 ngành tuyên giáo TP cần có quyết tâm mới, đổi mới phương thức, cách làm hiệu quả hơn góp phần để TP hoàn thành nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí cho rằng, cần có nhạy cảm về chính trị trong công tác truyền thông và truyền thông phải đi trước. Công tác truyền thông năm 2019 nhấn mạnh truyền thống sáng tạo để phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của TP.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, một trong những nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh tuyên truyền điển hình sáng tạo, tuyên truyền bằng người thật, việc thật, nhấn mạnh những người có hoạt động sáng tạo để hình thành văn hóa sáng tạo của TP. Yếu tố đầu tiên của hệ sinh thái sáng tạo là văn hóa sáng tạo. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục phải giảng dạy về sáng tạo. Cùng với chính sách hỗ trợ sáng tạo, phải đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động sáng tạo, đặc biệt là tấm gương người sáng tạo thành công. Cần hình thành hoạt động truyền thông sáng tạo để phát triển TP từ nay đến năm 2030. Ngành Tuyên giáo có vai trò quan trọng trong nội dung này, giúp TP thúc đẩy phong trào sáng tạo. Cùng với đó là thực hiện mạnh mẽ hơn việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Dịp này, 40 tập thể đã được nhận Bằng khen Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tặng giấy khen cho 33 tập thể; khen thưởng cho đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương, Bí thư Đoàn xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn là thí sinh đạt giải Nhì vòng thi cấp cụm và giải Nhì vòng thi toàn quốc, Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi năm 2018.

H. Thảo - S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo