Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021

Ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế

Doanh nghiệp làm hồ sơ thuế tại Cục Thuế TPHCM.

 (Thanhuytphcm.vn) - Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) TPHCM vừa có kế hoạch tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu NSNN năm 2021.

Theo đó, Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN TPHCM yêu cầu tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý thu, tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác thu ngân sách; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế. Các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo và cùng phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các nguồn thu trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường quản lý thuế có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các chuyên đề có rủi ro cao về thuế, hướng đến tuyên truyền việc tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế. Cùng với đó, thực hiện đôn đốc thu và khai thác các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.

Cụ thể, Cục Thuế TPHCM phối hợp với Sở Tài chính trao đổi thông tin để hoàn thiện công tác quản lý thu đối với lĩnh vực nhà đất, quản lý thu đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Cũng như phối hợp với Sở Công thương tham mưu UBND TP về văn bản đề nghị Bộ Công thương chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; cung cấp thông tin về khuyến mãi thương mại phục vụ công tác quản lý thuế. Đồng thời, phối hợp Cục Hải quan TP để trao đổi, cung cấp thông tin của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hoàn thiện công tác quản lý thu đối với việc kiểm soát hoạt động chuyển giá đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Quản lý thu đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; công tác thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế.

Mặt khác, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND TP về văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác phối hợp, hỗ trợ quản lý các trang thương mại điện tử vi phạm pháp luật thuế. Cũng như phối hợp với Công an TP trao đổi thông tin đề nghị hỗ trợ đối với các doanh nghiệp có hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế chuyển cơ quan điều tra.

Sở Tài chính được giao tăng cường kiểm tra quản lý giá đối với các loại hàng hóa phải đăng ký và kiểm soát giá theo quy định. Cùng với đó, tham mưu UBND TPHCM về bảng giá đất trên địa bàn TPHCM làm căn cứ để xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Đồng thời, rà soát các khoản thu liên quan đến nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước để đôn đốc thu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Mặt khác, chủ trì phối hợp với các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo tập trung rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan, đôn đốc đẩy nhanh việc bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những nhà đất đã được UBND TPHCM và Bộ Tài chính phê duyệt, thu tiền nộp vào NSNN theo quy định. Tăng cường kiểm tra quản lý giá đối với các loại hàng hóa phải đăng ký và kiểm soát giá theo quy định.

Sở Công thương TPHCM được giao tham mưu UBND TPHCM về nhiệm vụ quản lý và phát triển thương mại điện tử trên địa bàn TPHCM; thu thập, tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin thương mại phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Cùng với đó, phối hợp thu thập số liệu, thông tin liên quan đến bán hàng qua mạng của các tổ chức, cá nhân cho cơ quan thuế khi được Bộ Công thương chấp thuận.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo