Thứ Bảy, ngày 4 tháng 12 năm 2021

Nâng cao vai trò của MTTQ và nhân dân trong giám sát tổ chức đảng, đảng viên

Bà Lê Thị Thu Trà triển khai các nội dung trọng tâm của Đề án 06/ĐA-TU tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 21/10, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình Lê Thị Thu Trà chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20/8/2021 của Thành ủy TPHCM về nâng cao vai trò giám sát của MTTQ và nhân dân trong giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền giai đoạn 2021-2030. Tham dự hội nghị có cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 phường.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Thu Trà đã trình bày các nội dung cơ bản của Đề án số 06-ĐA/TU của Thành ủy với các mục tiêu: nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động trong hệ thống chính trị về công tác giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân trong góp ý, hiến kế để xây dựng đảng, chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả chính quyền đô thị tại TPHCM.

Nhiệm vụ của Đề án là cụ thể hóa các cơ chế và các quy định về hoạt động giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền theo hướng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên giám sát cấp ủy, chính quyền; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp dưới và các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, cơ quan chuyên môn chính quyền cùng cấp giai đoạn 2021 - 2025 và giám sát cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp giai đoạn 2025 - 2030, đồng thời mở rộng giám sát cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

Bà Lê Thị Thu Trà nhấn mạnh, trong thời gian tới, cán bộ trong hệ thống MTTQ các cấp cần được bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị, bản lĩnh người cán bộ Mặt trận để thực hiện tốt công tác giám sát cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy đảng và chính quyền trong giai đoạn 2021 - 2030, thực hiện có hiệu quả Đề án số 06-ĐA/TU và Chỉ thị số 13-CT/TU của Thành uỷ TPHCM và cho biết vào tháng 11 sẽ có một lớp tập huấn chuyên đề về kỹ năng giám sát.

Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo