Chủ Nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022

Nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tiêu cực khác

Chủ tọa hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/1, Quận ủy Tân Phú tổ chức hội nghị giao ban cơ sở Đảng quý IV năm 2021, chuyên đề “Giải pháp nâng cao vai trò của cấp ủy, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tiêu cực khác”. Tham dự có Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Phạm Minh Mẫn.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Quận ủy Nguyễn Thị Bình thông qua báo cáo đề dẫn đánh giá về thực trạng, cách làm, kinh nghiệm và các giải pháp thực hiện phòng, chống tham nhũng lãng phí và phòng, chống tiêu cực khác tại quận. Trong đó vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy giữ vị trí rất quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng. Điều này đòi hỏi người đứng đầu cấp ủy phải có quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, tạo sự phối hợp chặt chẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người đứng đầu phải tự mình gương mẫu thực hiện, tuân thủ nghiêm các quy định, liêm khiết, thực hành tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, không đặc quyền, đặc lợi, tự giác chấp hành các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị đã nghe 4 phát biểu tham luận và 6 ý kiến, chia sẻ cách làm hay, giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng như: quan tâm đến vai trò lãnh đạo của các cấp ủy; công tác luân chuyển cán bộ; công tác tuyên truyền về nhận thức cho cán bộ đảng viên; tính nêu gương của người đứng đầu tại cơ quan đơn vị.... góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; góp phần xây dựng và phát triển quận Tân Phú.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng yêu cầu các cấp ủy đảng phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua về phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tiêu cực khác của các cấp ủy. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng cơ sở cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung như: xây dựng triển khai chương trình kế hoạch phòng chống tham nhũng lãng phí cụ thể tại từng cấp ủy và thực hiện tốt kế hoạch đề ra; sơ kết đánh giá, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tích cực thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; triển khai đồng bộ, kịp thời công tác phòng chống tham nhũng nhất là đối với công tác cán bộ, chuyển đổi vị trí việc làm, công khai minh bạch về tài sản và nhất là công tác nêu gương của người đứng đầu cấp ủy; chú trọng công tác thanh kiểm tra về phòng chống tham nhũng; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát thực hiện phòng chống tham nhũng lãng phí,… Từ đó góp phần kiềm chế, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

Võ Quốc Cường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo