Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung đã trao bảng tượng trưng 600 triệu đồng để thực hiện 10 công trình “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới” tại tỉnh Hà Giang vào ngày 3/6/2020

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa có báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015-2020.

Trong những năm qua, TP luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào; xây dựng Bộ đội Biên phòng thành phố vững mạnh toàn diện về chính trị tư tưởng, tổ chức biên chế, nền nếp chính qui, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể TP đã nhận thức đúng đắn, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động được nhiều nguồn lực , phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01. Hình thức tuyên truyền và tổ chức thực hiện linh hoạt, đa dạng, phong phú, qua đó nhận thức của cán bộ, Nhân dân về sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia được nâng lên; xây dựng được lực lượng nòng cốt của phong trào và sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, hành lang cửa khẩu cảng của TP…

TP cũng phát huy truyền thống nghĩa tình hướng về biên giới, biển đảo và tuyến đầu Tổ quốc, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã phân công Ủy ban MTTQ các quận, huyện kết nghĩa các đơn vị Bộ đội Biên phòng, qua đó phát động các tổ chức thành viên, đoàn thể tổ chức tốt phong trào toàn dân hướng về biên giới, biển đảo và giúp đỡ các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên khu vực biên giới biển, hành lang cửa khẩu cảng và các tỉnh, thành trên cả nước.

Hàng năm, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân TP đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, động viên, hỗ trợ vốn tăng gia sản xuất cho các đơn vị Bộ đội Biên phòng và tặng quà, phương tiện sinh kế, nhà tình thương cho Nhân dân biên giới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và Nhân dân bám trụ nơi biên giới, quyết tâm khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điển hình, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã xây tặng 105 “Mái ấm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới”, 18 công trình “Nước ngọt vùng biên”, tổ chức chăm lo cho đồng bào biên giới, thăm, tặng quà các đơn vị bộ đội biên phòng. Với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện đóng góp chăm lo cho địa bàn biên giới, bộ đội biên phòng tổng trị giá 64,7 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, TP trong xu thế cùng cả nước ngày càng hội nhập sâu hơn với thế giới sẽ đặt ra nhiều vấn đề mới và yêu cầu cao đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, UBND TP đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân TP tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 01/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; pháp luật về biên giới quốc gia, nhiệm vụ công tác biên phòng và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng TP. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển và cửa khẩu cảng; tiếp tục duy trì tốt hoạt động, phát huy hiệu quả các “Tổ tàu thuyền tự quản an toàn”,“Tổ tự quản an ninh trật tự”, “Bến đò tự quản an toàn”, nhân rộng mô hình các tổ tự quản trên địa bàn TP.

Đồng thời, tập trung nguồn lực đầu tư khai thác tiềm năng từ biên giới, biển đảo; phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh…

Minh Khuê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo