Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 5/7, Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và Ban Tổ chúc Trung ương đồng chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài” và góp ý dự thảo Quy định mới.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu TPHCM có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, từ năm 2014 đến nay có 403.320 lượt đảng viên ra nước ngoài, tổng số đảng viên ở nước ngoài hiện nay là 10.868 đảng viên (gần 90% đảng viên ngoài cơ quan đại diện), được bố trí sinh hoạt tại 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Nhìn chung, đảng viên ra nước ngoài chấp hành nghiêm Quy định 228, trong thời gian ở nước ngoài nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, nêu cao ý thức kỷ luật, giữ vững quan điểm, lập trường, đạo đức lối sống, không làm phương hại đến lợi ích và an ninh quốc gia, có nhiều đóng góp tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và sở tại, luôn nêu cao ý thức xây dựng hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Qua 8 năm thực hiện Quy định 228 đã giúp nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong và ngoài nước trong công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài. Đảng viên ở nước ngoài được bố trí sinh hoạt, giáo dục, quản lý và phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại, thúc đẩy giao lưu hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, giáo dục, công tác công đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Quy định 228 đã góp phần quan trọng đưa công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài đi vào nền nếp. Công tác tiếp nhận, bố trí sinh hoạt, quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ. Các tổ chức đảng được sắp xếp bố trí theo nhiệm vụ chính trị, địa bàn công tác hoặc nơi cư trú.

Tổ chức cơ sở đảng ở nước ngoài được củng cố, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với từng địa bàn, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ công tác, học tập, lao động, vận động quần chúng, cộng đồng chấp hành tốt luật pháp sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương, đất nước. Đến nay các tổ chức đảng ở nước ngoài tiếp tục được củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, súc chiến đấu, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng của Quy định 228.

Nêu ý kiến góp ý tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, TPHCM là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế và quy mô về số lượng tổ chức đảng, đảng viên; xu hướng đảng viên ra nước ngoài ngày càng tăng và thường xuyên hơn. Từ năm 2014 đến năm 2021, Đảng bộ TPHCM có 57.689 lượt đảng viên ra nước ngoài. Ban Thường vụ Thành ủy luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở nước ngoài. (Từ năm 2014 đến nay, có 47 đảng viên vi phạm Quy định 228, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện việc kiểm điểm, xử lý theo quy định).

“Thường trực Thành ủy thống nhất với các nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy định 228 về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài trên nguyên tắc kế thừa, phát huy những nội dung còn phù hợp, cập nhật những yêu cầu mới gắn với yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay bằng những quy định cụ thể về nhiệm vụ đảng viên, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan trong nước và ở nước ngoài.” - đồng chí Nguyễn Hồ Hải nêu.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM

Từ thực tiễn thực hiện Quy định 228 tại TPHCM thời gian qua và trên cơ sở Quy định mới của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài, TPHCM đề xuất kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nghiên cứu 3 nội dung: Định kỳ sơ kết 5 năm thực hiện Quy định để đánh giá quá trình triển khai thực hiện để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại và có giải pháp thực hiện tốt hơn để phù hợp với tinh hình thực tế trong từng thời điểm; Nghiên cứu bổ sung việc xây dựng phần mềm quản lý đảng viên đi nước ngoài, để cập nhật thông tin kịp thời, có hướng xử lý các tình huống phát sinh; Ban hành cẩm nang những vấn đề đảng viên cần quan tâm khi đi nước ngoài về việc riêng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn đánh giá cao ý kiến đóng góp của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 228-QĐ/TW của Ban Bí thư. Các ý kiến đã cụ thể hóa nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động… Trên cơ sở những ý kiến đóng góp cụ thể, xác đáng tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao sẽ nghiêm túc tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo quy định mới trình Ban Bí thư theo kế hoạch.

Trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao mong sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ từ các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài trên cơ sở quy định mới được ban hành thay thế Quy định 228, qua đó góp phần tăng cường chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống tổ chức cơ sở đảng ở nước ngoài ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo