Thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020

Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa bàn dân cư

Các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 13/1, Ban dân vận Quận ủy quận Tân Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Bình Phạm Thị Út.

Trong năm 2019, Ban Dân vận Quận ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy. Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, cụ thể hóa và xây dựng các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở để thực hiện; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Ban Dân vận Quận ủy cũng đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đáng chú ý, các phong trào chăm lo cho người nghèo, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các cuộc vận động: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;... có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở được nâng lên về chất.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phạm Thị Út đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương và Thành ủy về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương và Thành ủy về công tác vận động quần chúng, dân tộc, tôn giáo, công tác hội, nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận và đoàn thể; chỉ đạo tổ chức một số hội nghị chuyên đề về công tác dân vận và quy chế dân chủ trong các cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nhất là ở địa bàn dân cư.

Dịp này, quận Tân Bình đã khen thưởng 10 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong công tác dân vận; khen thưởng 9 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong công tác Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.

Lê Thị Dạ Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo