Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu kết luận hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 25/6, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP Thủ Đức”. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức; Nguyễn Thị Bé Hai, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức; Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Xây dựng và ra mắt gần 400 không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức Hoàng Thị Minh Ngọc cho biết, trong thời gian qua, Thành ủy Thủ Đức luôn xác định việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là bước đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó khơi dậy ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân TP Thủ Đức tự hào về vùng đất Thủ Đức là một phần của Sài Gòn - Gia Định - TPHCM, là nơi có truyền thống cách mạng và có nhiều di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được xếp hạng di tích cấp quốc gia, cấp TPHCM.

Quang cảnh hội nghị Quang cảnh hội nghị

Đến nay, trên địa bàn TP Thủ Đức đã xây dựng và ra mắt được 398 không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại công ty, doanh nghiệp, chung cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, nhà trọ văn hóa, trường học, lớp học tình thương, MTTQ Việt Nam và các tổ chức hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đảng bộ, chi bộ... Trong đó, có 19 đơn vị triển khai thực hiện các công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên khối đá mỹ thuật với 77 khối đá có khắc các câu nói, lời dạy, bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại công viên, khuôn viên trụ sở khu phố, điểm sinh hoạt công cộng, cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo, nhà bia ghi danh liệt sĩ phường.

Thành ủy Thủ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị với nhiều mô hình, cách làm phong phú, sáng tạo. Tiêu biểu như: xây dựng “Chuyên trang không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên Bản tin TP Thủ Đức và chuyên mục không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên chuyên trang điện tử “Thành phố Thủ Đức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” để tuyên truyền, giới thiệu các tư liệu, tin, bài, hình ảnh, infographic, video clip... về Chủ tịch Hồ Chí Minh; về các gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong học tập và làm theo Bác và việc triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn. Đồng thời, Thành ủy Thủ Đức cũng xây dựng và phát huy “Giải thưởng sáng tạo TP Thủ Đức” và danh hiệu “Công dân tiêu biểu TP Thủ Đức; triển khai thực hiện phần mềm “Sổ tay điện tử học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Tại hội nghị, các đại biểu đã có tham luận, trao đổi về các giải pháp để làm nổi bật giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của không gian văn hóa Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân có trách nhiệm cùng nhau xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Thủ Đức; giải pháp hoàn thiện các thiết chế văn hóa, các không gian mở ở nhiều khu vực, lĩnh vực khác nhau trên địa bàn TP làm cơ sở cho việc kiến tạo không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Thủ Đức trong tương lai; xây dựng không gian văn hóa hiện đại gắn kết với phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa ở TP Thủ Đức để hình thành một tài sản tinh thần mang giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên TP Thủ Đức nhằm phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển TP trên nhiều lĩnh vực…

Đại biểu chia sẻ về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị Đại biểu chia sẻ về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn, bước đầu đã lan tỏa, đa dạng trong các ngành, các giới và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ TP Thủ Đức.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp cho rằng, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP Thủ Đức hiện nay phần nhiều tập trung chủ yếu là những không gian trưng bày, triển lãm tranh, ảnh, sách, tài liệu, mô hình... Việc phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại một số đơn vị chưa cao, chưa mang tính lan tỏa; một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc khai thác, sử dụng hiệu quả các không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã ra mắt tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nên có một số thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh sau khi ra mắt đã không duy trì hoạt động thường xuyên…

Viên chức, người lao động đến với không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Thủ Đức Viên chức, người lao động đến với không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Thủ Đức

Để nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP Thủ Đức trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị cấp ủy, các chi, đảng bộ cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị của TP Thủ Đức cần tập trung thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TP Thủ Đức đạt kết quả cao nhất trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Cạnh đó, cần chú trọng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải đồng bộ về cả văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể trong đời sống và trên không gian mạng. Trong đó, chú trọng xây dựng không gian văn hóa phi vật thể, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp về đạo đức, lối sống, phong tục tập quán của người dân TP gắn với giá trị cốt lõi của tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng và các hình thức trực quan sinh động để làm phong phú việc tuyên truyền, lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị, hướng đến xây dựng cơ quan, đơn vị không có đơn thư.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp cũng lưu ý cần đổi mới phương thức tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, triển lãm, tọa đàm, sinh hoạt truyền thống, giao lưu, về nguồn…; ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế infographic, mã QR... để chia sẻ các hình ảnh, video clip, phim, tư liệu về Bác, những câu nói, lời dạy của Bác cùng những gương người tốt, việc tốt trên các website, trang mạng xã hội của đơn vị.

“Có những giải pháp đã được phát huy, được khai thác, sử dụng hiệu quả tại các không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng tại đơn vị. Vì vậy, cần tiếp tục quan tâm xây dựng, tuyên dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả, những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại TP Thủ Đức, gắn với TPHCM, để qua đó xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP Thủ Đức ngày càng hiệu quả” – Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo