Thứ Hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021

Nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

* Đồng chí Phạm Quốc Bảo tái đắc cử Bí thư Đảng ủy

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 7/8, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê; Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Nguyễn Văn Lưu; Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Võ Văn Tân; Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Võ Văn Quận.

Triển khai nhiều loại hình dịch vụ khách hàng qua hình thức điện tử

Tại Đại hội, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Nguyễn Văn Thanh cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP đã kịp thời, nghiêm túc tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên toàn khóa, hàng năm phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ qua, đã kết nạp được 438/300 đảng viên, vượt 46% so với chỉ tiêu Nghị quyết là 300 đảng viên.

Cùng với đó, xây dựng và triển khai tốt kế hoạch đảm bảo cung cấp điện hàng năm. Qua đó, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện để phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn TP; tổ chức triển khai sâu rộng, đồng bộ các chương trình, kế hoạch hành động nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ.

Cụ thể, hoàn thành trước 2 năm “Kế hoạch nâng cấp điện áp lưới điện trung thế từ 15kV lên 22kV”; hoàn thành trước 2 năm đối với các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện; hoàn thành trước 1 năm đối với chỉ tiêu về tỷ lệ tổn thất điện năng. Song song đó, đẩy mạnh công tác ngầm hóa để nâng cao mỹ quan, an toàn lưới điện; ứng dụng giải pháp thi công không gây mất điện khách hàng như: Công nghệ sửa chữa đường dây đang mang điện cho lưới điện đến cấp điện áp 110kV; vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao; đóng kết mạch vòng lưới điện 22kV, 110kV; tự động chuyển nguồn khi có sự cố…

Mặt khác, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng như hoàn thành trước 1 năm so với yêu cầu điểm hài lòng của khách hàng năm sau đạt cao hơn năm trước và đến cuối năm 2019 đạt 8,66/10 điểm; triển khai 19/19 loại hình dịch vụ khách hàng qua hình thức điện tử, tỷ lệ giải quyết trực tuyến liên tục tăng qua các năm. Hoàn thành theo lộ trình đến cuối năm 2017, không còn nhân viên ngành điện đến thu tiền điện tại nhà khách hàng; thực hiện tiêu chí “3 dễ” gồm dễ tiếp cận dịch vụ, dễ tham gia dịch vụ, dễ giám sát quy trình thực hiện dịch vụ theo định hướng điện tử hóa dịch vụ khách hàng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục xây dựng Đảng bộ Tổng công ty thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Tổng công ty trở thành doanh nghiệp công nghệ số, phát triển ngang tầm các công ty điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn TP, nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động. Đồng thời, Đảng ủy Tổng công ty đã đề ra 34 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm: 11 chỉ tiêu về nhiệm vụ xây dựng Đảng; 23 chỉ tiêu về nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh; 9 chương trình hành động cụ thể để quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Khai thác có hiệu quả nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP nhiệm kỳ qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đề nghị Đảng bộ cần đánh giá, dự báo sâu sắc hơn nữa tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Đồng thời, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP phải quán triệt sâu sắc trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, sứ mệnh quan trọng của Tổng Công ty trong nhiệm vụ chung của toàn ngành, biến thành quyết tâm hành động, đi đầu trong thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển năng lượng, đổi mới, sắp xếp, phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo đại hội. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đặc biệt là Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đẩy mạnh phát triển năng lượng thông minh, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ lưới điện thông minh; góp phần khuyến khích phát triển, tăng tỷ trọng và khai thác có hiệu quả nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo.

Cùng với đó, tích cực thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải. Quản lý chặt chẽ hơn cường độ tiêu thụ điện năng; giảm thiểu tối đa tổn thất điện năng; hiện đại hóa hệ thống điều độ điện, từng bước triển khai áp dụng những công nghệ giám sát kỹ thuật tự động, thông minh. Ứng dụng truyền tải siêu cao áp, truyền tải một chiều trong ngành điện. Áp dụng các mô hình và thông lệ quản trị tiên tiến, nâng cao hệ số tín nhiệm quốc gia và quốc tế. Triệt để thực hiện công khai, minh bạch hóa trong hoạt động; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, cần quan tâm lãnh đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản, từ đó hoàn chỉnh các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, gắn kết với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực tiễn của Tổng Công ty; đa dạng hóa, cụ thể hóa và sáng tạo các giải pháp triển khai, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả.

 

Đồng chí Phạm Quốc Bảo tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TPHCM

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 đồng chí; bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tại kỳ họp thứ 1 của Ban chấp hành khoá III, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 4 đồng chí. Trong đó, đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Nguyễn Văn Thanh và Bùi Hải Thành giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo