Thứ Năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Năm 2021, ngành tuyên giáo quận Tân Phú đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện

Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng trao giấy khen cho các tập thể thực hiện tôt công tác tuyên giáo năm 2020.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 3/2, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Phú tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Phạm Hưng Quốc Bảo; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Võ Văn Thành…

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Phú đã tham mưu có hiệu quả cho Quận ủy lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng trên địa bàn; chủ động theo dõi và phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời định hướng dư luận trên mạng xã hội; tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt các văn bản của Đảng các cấp, trọng tâm là nội dung chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đáng chú ý, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã phát huy tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 35 quận trong việc tổ chức quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị trong đảng bộ quận và cơ sở…

Năm 2021, ngành tuyên giáo quận Tân Phú đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và 9 giải pháp thực hiện, trong đó quan tâm đến việc tham mưu Quận ủy lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII và các nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025, chuyên đề năm 2021 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng. Tập trung tuyên truyền và tham gia tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, chủ đề năm 2021 của thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” và các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của thành phố, đất nước. Đồng thời tăng cường phát huy vai trò của hệ thống tuyên giáo cơ sở trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thù địch trên mạng xã hội theo Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Đề án“Phát huy hiệu quả mạng xã hội trong tuyên truyền, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” của thành phố.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Phú đã khen thưởng 08 tập thể thực hiện tôt công tác tuyên giáo và 10 cá nhân thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020.

Trần Ngọc Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo