Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

(Thanhuytphcm.vn) - Phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng Chương trình trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 diễn ra vào chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, cải cách hành chính thời gian qua đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đặc biệt là kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điểm lại những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, đánh giá cao nỗ lực, tích cực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác này. Dẫn chứng về những tiến bộ vượt bậc sau 10 năm cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng nêu câu chuyện trước đây sản xuất 1 thanh socola phải làm 13 lần giấy phép. Thực hiện cải cách điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, đã bỏ hết 13 lần giấy phép này, nhưng socola vẫn sản xuất nhiều hơn, chất lượng tốt hơn.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, tiếng kêu về thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp vẫn còn. Sự minh bạch và trách nhiệm của từng cơ quan từ huyện đến tỉnh, thậm chí cả bộ ngành vẫn còn chưa chặt chẽ. Vẫn còn hiện tượng vòi vĩnh, đòi hối lộ ở một số nơi khi người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục, đá bóng qua lại giữa các cơ quan.

Quang cảnh Hội nghị Quang cảnh Hội nghị

Theo Thủ tướng, sự nghiệp đổi mới đã khó, cải cách lại càng khó hơn. Từ đại hội XI đến Đại hội XIII có 4 cuộc cải cách lớn là cải cách giáo dục, cải cách tiền lương, cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Đây là những vấn đề quan trọng, dày công và phải tiếp tục thực hiện. Cải cách hành chính với nhiều nội dung lớn, nhiều mặt liên quan đến con người nên càng phức tạp hơn.

Thủ tướng cũng lưu ý, biên chế có giảm nhưng bộ máy còn cồng kềnh, đi liền là sử dụng kinh phí ngân sách còn lãng phí. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục khắc phục những bất cập, để xây dựng một nền hành chính văn minh, hiện đại, hướng về người dân. Thực hiện chiến lược số hóa với cơ sở dữ liệu dân cư tốt hơn để giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, tăng cường, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; tăng cường tính công khai minh bạch để sát dân, sát cơ sở, phục vụ người dân. Tiếng kêu của người dân, doanh nghiệp ít đi chứng tỏ bộ máy giải quyết công việc minh bạch, công khai.

“Chính sách, công nghệ hiện đại thế nào cũng phải hướng về người dân, doanh nghiệp, đảm bảo quốc phòng, an ninh đất nước. Công tác cải cách hành chính phải tiếp tục làm cho đất nước hùng mạnh; mọi người dân, mọi tổ chức có khát vọng phát triển, xây dựng Việt Nam hùng cường vào năm 2045 như Nghị quyết Đại hội XIII nêu”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Các địa phương tham dự Hội nghị tại các điểm cầu Các địa phương tham dự Hội nghị tại các điểm cầu

Từ đó, Thủ tướng đề nghị các cấp quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII: "Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo".

Yêu cầu cải cách hành chính cần tiếp tục được chỉ đạo và điều hành sát sao, có trọng tâm, bám sát với nhiệm vụ đột phá chiến lược đề ra, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Thủ tướng cho rằng, thể chế phải tận dụng tối đa, hiệu quả những tri thức mới, công nghệ mới, kích thích mọi công dân và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế - xã hội cùng tham gia khởi nghiệp, làm giàu chính đáng và đóng góp cho sự thịnh vượng chung của đất nước. Thủ tục là vấn đề cần quan tâm để tiếp tục đơn giản hơn, người dân và doanh nghiệp ít tiếp xúc với người giải quyết thủ tục; ít tham nhũng, tiêu cực; công khai minh bạch.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đẩy mạnh nghiên cứu, thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tăng cường thí điểm chuyển giao một số dịch vụ công mà nhà nước không nhất thiết thực hiện sang cho doanh nghiệp, xã hội đảm nhiệm. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ và các bộ, ngành xem lại mô hình tổng cục với nhiều tầng nấc hiện nay.

Theo Thủ tướng, muốn cải cách tiền lương thì phải tinh giản biên chế, tiết kiệm hơn. Tự chủ, tự trang trải ở các đơn vị sự nghiệp công lập là hướng phải làm. Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn với quyền hạn và trách nhiệm; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Vân Thanh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo