Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020

Lấy người dân làm trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội

Lãnh đạo Quận ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Thanhuytphcm.vn) - Trong 2 ngày 17-18/6, Đảng bộ phường An Lạc tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu. Trong 18 chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ đạt và vượt 12 chỉ tiêu. Các nhiệm vụ văn hóa - xã hội đều được hoàn thành tốt. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện chu đáo… Bộ máy chính quyền, mặt trận, đoàn thể luôn được kiện toàn về tổ chức, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 179,672 tỷ đồng, tăng bình quân 2,7%/năm. Thu thuế công thương nghiệp đạt 90,320 tỷ đồng, đạt bình quân 89,4%/năm. Thu ngân sách địa phương đạt 103,437 tỷ đồng, tăng bình quân 19,88%/năm.

Trên địa bàn phường hiện có 3.979 đơn vị sản xuất kinh doanh, trong đó 2.472 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, chiếm 62%. Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện, giải quyết đúng hạn 432.115 hồ sơ, tỷ lệ hài lòng của người dân hàng năm đạt 90% trở lên. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, diện bảo trợ xã hội được thực hiện đúng, đầy đủ kịp thời, phường đã hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn 2019 - 2020 trước thời hạn 1 năm.

Trong nhiệm kỳ đã ủng hộ 1,7 tỷ đồng để chăm lo, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Công tác Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, ổn định; phạm pháp hình sự xảy ra ở mức bình quân 0,41 vụ/1.000 dân so với chỉ tiêu 0,6 vụ/1.000 dân. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tiến hành đúng quy định, luôn đảm bảo chỉ tiêu hàng năm. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện khá tốt, đảng viên nghiêm túc quán triệt học tập Nghị quyết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ thành lập 11 chi bộ ngoài nhà nước, kết nạp 135 đảng viên. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; tích cực vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo thiết thực lợi ích đoàn viên, hội viên, người dân trên địa bàn; khối đoàn kết toàn dân và dân chủ ngày càng được phát huy.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân phường An Lạc đạt được trong nhiệm kỳ qua, “những kết quả đó có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp; đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, giữ vững an ninh chính trị - trật tự xã hội tạo tiền đề thuận lợi cho phường phát triển cao hơn nữa trong nhiệm kỳ tới”.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Văn Bảy đề nghị nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường cần tập trung phát triển kinh tế phải hài hòa với phát triển văn hóa - xã hội, lấy người dân làm trung tâm trong quá trình phát triển; nâng cao khả năng dự báo, đánh giá sát tình hình, dư luận xã hội đề ra giải pháp, định hướng xử lý hiệu quả. Xác định các tuyến đường trọng điểm, lợi thế, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, sản xuất; thực hiện tốt công tác quản lý và phát triển đô thị, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,…

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Lạc, quận Bình Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí (khuyết 1) và bầu 15 đại biểu chính thức, 2 dự khuyết tham dự đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Chí Thiện được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu đã thống nhất biểu biểu quyết thông qua mục tiêu và 29 chỉ tiêu chủ yếu, 3 công trình trọng điểm trong giai đoạn 2020 - 2025.

Lê An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo