Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng gắn với phòng, chống dịch Covid-19

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Cùng với việc chủ động, linh hoạt, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp quyết liệt trong quá trình điều phối các nội dung công việc tại từng thời điểm, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TPHCM, Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, TP Thủ Đức cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt kịp thời các quy định, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và công tác nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở; cùng với đó đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Tại TP Thủ Đức, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đã chủ động linh hoạt, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp quyết liệt trong quá trình điều phối các nội dung công việc tại từng thời điểm, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cụ thể, trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đã chủ động xây dựng kế hoạch; tổ chức triển khai quán triệt kịp thời các quy định, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cơ sở. Việc ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa 2020 - 2025 và năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP; ban hành chương trình phối hợp kiểm tra, giám sát, thanh tra để thực hiện đồng bộ, tránh trùng lắp và đạt hiệu quả.

Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và việc thực hiện quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 do Thành ủy TPHCM tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng cho biết, trong năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đã tổ chức kiểm tra 13 tổ chức đảng và 13 đảng viên, trong đó kiểm tra 6 tổ chức đảng và 6 đảng viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 16/9/2021 của Thành ủy Thủ Đức về lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Thủ Đức. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đã đánh giá những mặt làm được, chưa làm được của tổ chức đảng và đảng viên trong công tác phòng, chống dịch. Trong đó, có công tác tổ chức triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác tuyên truyền, công tác tiêm ngừa vaccine, công tác chi hỗ trợ cho người dân theo các gói hỗ trợ của Trung ương và TPHCM…

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 12-KH/UBKTTU ngày 30/9/2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM về tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 1/10/2021 đến tháng 1/2022), Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thủ Đức phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức thành lập 10 đoàn giám sát đối với 27 tổ chức đảng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 16/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức về lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Thủ Đức. Qua giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đánh giá cấp ủy các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm lo chính sách an sinh xã hội cho người dân cũng như lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19; có phân công lãnh đạo, cán bộ công chức ứng trực tại các phường để hỗ trợ UBND phường trong công tác rà soát các đối tượng thuộc diện hộ gia đình khó khăn, sàng lọc danh sách để không bị trùng lắp giữa các nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp; phối hợp chặt chẽ với phường thực hiện nhanh chóng các thủ tục để chi tiền hỗ trợ và chăm lo cho người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch theo đúng quy định.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Hưng, trong năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đề ra một số giải pháp, trong đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP Thủ Đức với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn nữa các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chú trọng phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, truyền thông, báo chí và Nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị

Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Gò Vấp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Gò Vấp Hoàng Thị Kim Thu cho biết, nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy sớm ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, quận Gò Vấp là một trong hai địa phương phải thực hiện giãn cách từ ngày 31/5/2021, sau đó cùng toàn TP thực hiện giãn cách đến ngày 30/9/2021. Do đó, để đảm bảo các yêu cầu công tác kiểm tra, thanh tra, giám của hệ thống chính trị quận và cơ sở năm 2021 và yêu cầu trong công tác phòng chống dịch, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát năm 2021 và tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị quận năm 2021.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận Gò Vấp Hoàng Thị Kim Thu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận Gò Vấp Hoàng Thị Kim Thu

Trong năm 2021, Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Gò Vấp, cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã kiểm tra trực tiếp đối với 145 tổ chức đảng, 96 đảng viên. Trong đó, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức đảng, 11 đảng viên. Qua kiểm tra đã yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vi phạm. Trong quá trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm, có một trường hợp phải bổ sung nội dung kiểm tra về việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra, có 6 đồng chí vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (thi hành kỷ luật Cảnh cáo 1 đồng chí, Khiển trách 1 đồng chí, kiểm điểm trách nhiệm 4 đồng chí).

Đồng chí Hoàng Thị Kim Thu thông tin, Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã giám sát trực tiếp đối với 114 tổ chức đảng, 164 đảng viên. Trong đó, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với 4 Đảng ủy phường và 6 đảng viên. Qua giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19, đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót như: chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc rà soát kiện toàn, bổ sung nhân sự các Tổ Covid-19 cộng đồng nên còn một số thành viên trong tổ chưa tích cực tham gia các hoạt động; công tác tiêm chủng còn để sót đối tượng; việc rà soát, lập danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp chưa đầy đủ, phải rà soát bổ sung nhiều lần; còn có trường hợp bỏ sót hoặc sai đối tượng phải điều chỉnh do thời gian triển khai, thực hiện các gói hỗ trợ tương đối gấp. Cùng với đó, còn tình trạng khu phố, tổ dân phố hiểu chưa đúng, chưa đầy đủ về đối tượng được hưởng hỗ trợ; việc chi hỗ trợ cho thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chưa đầy đủ; chưa kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc ban hành, triển khai văn bản của UBND phường… Từ kết quả kiểm tra, các đơn vị chức năng đã đề nghị Đảng ủy phường khắc phục; đồng thời, đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nhất là công tác thu - chi tài chính liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác quản lý, theo dõi và chăm sóc F0 tại nhà.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tập trung giải quyết phản ánh, tố cáo; giải quyết khiếu nại kỷ luật và thi hành kỷ luật đảng (đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 27 đảng viên).

Về tham mưu thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Hoàng Thị Kim Thu cho biết, trong năm 2021, có 7 thông tin phản ánh qua báo chí đều liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngay khi tiếp nhận thông tin, tổ Công tác 1374 đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo đảng ủy, chi bộ cơ sở khẩn trương xử lý thông tin. Kết quả, đã xử lý 7/7 thông tin.

Huyền Trang - S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo