Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020

Làn đường ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu hiện ở bước nghiên cứu

Xe buýt chạy trên tuyến đường Võ Thị Sáu, Quận 1

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa cung cấp thông tin chính thức về tình hình nghiên cứu tổ chức làn đường ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu.    

Theo Sở GTVT TP, chủ trương nghiên cứu tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu thực hiện theo Quyết định số 6204/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 và Quyết định số 4341/QĐ-UBND ngày 4/10/2018 của UBND TP về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TP lần thứ X về Chương trình giảm ùn tắc giao thông (UTGT), giảm tai nạn giao thông (TNGT) giai đoạn 2016 - 2020. Nội dung nghiên cứu này cũng là một trong các giải pháp thuộc đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP nhằm thực hiện lộ trình kiểm soát phương tiện cá nhân, tăng cường phát triển giao thông công cộng.

Mục tiêu nghiên cứu nhằm thí điểm tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên một số tuyến đường, tạo cái nhìn mới về loại hình xe buýt có làn đường ưu tiên, di chuyển với tốc độ nhanh, hấp dẫn hành khách, từng bước thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng trước tình hình UTGT và TNGT ngày càng diễn biến phức tạp, phương tiện cơ giới cá nhân tăng nhanh, VTHKCC chỉ mới đảm nhận đạt tỷ lệ thấp so với nhu cầu đi lại của người dân hiện nay. Trên cơ sở đó có đánh giá, nhân rộng để phát triển VTHKCC, giảm nhu cầu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, góp phần kéo giảm UTGT và TNGT trên địa bàn TP.

Để triển khai thực hiện nội dung nghiên cứu nêu trên, UBND TP đã giao cho Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (đơn vị trực thuộc Sở GTVT TP) làm chủ đầu tư tổ chức nghiên cứu tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu bằng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ.

Theo đó, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn và chính thức ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Nghiệp để nghiên cứu tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu. Qua quá trình nghiên cứu, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã trình Sở GTVT báo cáo đầu kỳ nội dung tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu vào đầu tháng 6/2019.

Ngày 14/6, tại Sở GTVT TP, Hội đồng tư vấn giao thông đô thị TP đã nghe Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn báo cáo đầu kỳ nội dung nghiên cứu tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu. Kết luận cuộc họp, Hội đồng tư vấn giao thông đô thị TP đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh phương án để có thể khẳng định tính khả thi hoặc không khả thi khi chọn đường Võ Thị Sáu và Điện Biên Phủ để tổ chức làn dành riêng hoặc ưu tiên cho xe buýt hoạt động. Đồng thời, đề xuất tiêu chí cụ thể khi lựa chọn tuyến đường dự kiến tổ chức làn dành riêng hoặc ưu tiên cho xe buýt hoạt động đảm bảo phù hợp với điều kiện giao thông TP, cũng như đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề tác động về kinh tế xã hội, điều kiện sinh hoạt, lưu thông của người dân khi triển khai làn ưu tiên hoặc làn đường dành riêng cho xe buýt hoạt động.

Hiện nay, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đang nghiên cứu phương án trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng tư vấn giao thông đô thị tại cuộc họp nêu trên. Sau khi chủ đầu tư trình lại kết quả nghiên cứu, Sở GTVT TP sẽ rà soát, báo cáo Hội đồng tư vấn giao thông đô thị TP xem xét, có ý kiến làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Như vậy, phương án tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu hiện đang ở bước nghiên cứu, chưa được Hội đồng tư vấn giao thông đô thị TP thông qua và Sở GTVT TP chưa trình UBND TP.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo