Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Liên quan đến vi phạm trong quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng

Kỷ luật nhiều tổ chức đảng và đảng viên tại huyện Bình Chánh

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 23/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã có thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm tại huyện Bình Chánh.

Vi phạm với quy mô lớn

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, trong thời gian qua, trên cơ sở tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh theo Quy định 1374-QĐ/TU, ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên tại huyện Bình Chánh.

Qua kiểm tra đã phát hiện các tổ chức đảng và đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; chưa thực hiện tốt các Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn TP và các quy định pháp luật về quản lý đất đai và trật tự xây dựng; thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm như tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chưa được kiểm tra, cập nhật, xử lý theo quy định.

Cùng với đó là nội dung vi phạm về san lấp, phân lô, xây nhà ở, nhà xưởng trái phép, xây dựng hàng rào tole trên đất nông nghiệp; việc kiểm tra, xử lý công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch chưa kịp thời, không đảm quy trình dẫn đến khi phát hiện thì công trình đã vi phạm với quy mô lớn, đưa vào sử dụng và khó khắc phục hậu quả... gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cho biết, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật về tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm sâu sắc và đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm nêu trên; đồng thời chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh đã quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức “Khiển trách” đối với 2 tổ chức đảng: Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (giai đoạn từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2019) và Đảng ủy Đội Thanh tra địa bàn huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 (giai đoạn từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2019). Cùng với đó là phê bình rút kinh nghiệm đối với 4 tổ chức đảng: Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (giai đoạn từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2019); Đảng ủy xã Tân Nhựt nhiệm kỳ 2015 – 2020 (giai đoạn từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2019); Đảng ủy bộ phận Phòng Quản lý đô thị huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 (giai đoạn từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2019); Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện nhiệm kỳ 2015 – 2017, 2017 - 2020 (giai đoạn từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2019).

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh cũng đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với đảng viên Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn huyện.

Cùng với đó là thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức “Khiển trách” đối với 3 trường hợp: đảng viên Phạm Văn Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; đảng viên Phan Thanh Nhã, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A; đảng viên Huỳnh Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan chính quyền, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện.

Có 3 trường hợp phê bình rút kinh nghiệm là đảng viên Biện Ngọc Toàn, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A (từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 4/2017); đảng viên Nguyễn Thanh Việt, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa -Thông tin Huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B (tháng 9/2016 đến 11/2018); đảng viên Nguyễn Thành Nhân, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B.

Theo thông báo, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với Chi ủy Chi bộ 5A, xã Vĩnh Lộc A. Đồng thời thi hành kỷ luật bằng hình thức “cách hết hết chức vụ trong đảng” đối với đảng viên Nguyễn Công Thịnh, Phó Bí thư Chi bộ 5A, Trưởng ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A.

Có 8 trường hợp khác bị thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo”. Cụ thể là đảng viên Trần Quang Sang, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A; đảng viên Trần Quốc Quay, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Bình Chánh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A; đảng viên Trần Thế Vinh, nguyên Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A; đảng viên Nguyễn Phước Lộc, Trưởng ấp 3A, xã Vĩnh Lộc A; đảng viên Phan Thành Lợi, Công chức địa chính - xây dựng, nông nghiệp - môi trường xã Vĩnh Lộc A; đảng viên Trần Văn Dẻo, Bí thư Chi bộ 5A xã Vĩnh Lộc A; đảng viên Trần Minh Khang, Phó Bí thư chi bộ Đội Thanh tra địa bàn, phụ trách địa bàn xã Tân Nhựt (giai đoạn tháng 3/2017 đến tháng 11/2018); đảng viên Trần Trinh Nhất, Thanh tra viên Đội Thanh tra địa bàn, Tổ trưởng quản lý địa bàn xã Tân Nhựt (giai đoạn tháng 3/2017 đến tháng 11/2018).

7 trường hợp cũng đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách”. Đó là đảng viên Phan Thị Bích Liễu, nguyên Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A; đảng viên Nguyễn Toàn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn (phụ trách xã Vĩnh Lộc A từ tháng 11/2018 đến nay); đảng viên Thái Văn Tám, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã phụ trách đô thị, xây dựng, môi trường xã Vĩnh Lộc B; đảng viên Trần Thúy Trân, Chuyên viên phụ trách quản lý đất đai địa bàn, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện; đảng viên Nguyễn Kinh Công, Công chức Địa chính xã Tân Nhựt; đảng viên Tô Thanh Tùng, Công chức Địa chính xã Tân Nhựt; đảng viên Nguyễn Thành Trung, Trưởng ấp 1B, xã Vĩnh Lộc A.

Cùng với việc xem xét thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm về sử dụng đất, đẩy lùi, ngăn chặn vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt là xây dựng không phép, trái phép; xử lý các công trình vi phạm về trật tự xây dựng còn tồn đọng; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định, kéo giảm các vụ việc vi phạm phát sinh; tập trung chỉ đạo điều tra làm rõ hành vi bao che, tiếp tay, môi giới cho các đối tượng tổ chức xây dựng nhà trái phép và bán ra thị trường, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật

Hiện Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, và đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với một số cán bộ có liên quan.

S. Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo