Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020

Ký kết chương trình nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn TPHCM

Các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết chương trình nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 18/3, Sở Giao thông vận tải TPHCM phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam tổ chức lễ ký kết chương trình nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan; đại diện một số sở, ngành, quận, huyện. 

Theo đó, các bên thống nhất cùng thực hiện chương trình hợp tác “Nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành hướng tới thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn TP, góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí”. Qua đó, làm cơ sở để UBND TP đề xuất HĐND TP và Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế cho phép TPHCM triển khai thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn TP.

Về nội dung của chương trình hợp tác được thực hiện trên địa bàn TPHCM trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 12/2020. Đối tượng thí điểm kiểm tra khí thải là xe máy sử dụng từ 5 năm trở lên (không phụ thuộc vào hãng sản xuất).

Nội dung thực hiện, đánh giá hiện trạng phát thải xe máy đang lưu hành trên địa bàn TPHCM; khảo sát, đánh giá tác động kinh tế, xã hội của việc kiểm soát khí thải xe máy tới người dân, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan. Xây dựng và đề xuất các giải pháp, chính sách để thí điểm kiểm soát khí thải xe máy tham gia giao thông trên địa bàn TPHCM. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ích lợi của việc kiểm soát khí thải xe máy, trách nhiệm và quyền lợi của người dân khi tham gia chương trình thí điểm kiểm định khí thải xe máy. Hội thảo khoa học để lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và các cơ quan ban ngành có liên quan. Trên cơ sở đó thống nhất các giải pháp và chính sách cho việc thí điểm kiểm định khí thải xe máy.

Theo nội dung ký kết, Sở Giao thông vận tải TP có trách nhiệm báo cáo UBND TP để xin chủ trương và đề xuất các vấn đề cần hỗ trợ để thực hiện chương trình nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe máy trên địa bàn TP; thực hiện các nội dung có liên quan của chương trình này.

Đối với Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, hỗ trợ kinh phí trong quá trình thực hiện chương trình bao gồm: Chi phí thuê đơn vị tư vấn, mua sắm thiết bị kiểm định, phí kiểm định, khuyến mại và giảm giá phụ tùng và hỗ trợ một phần chi phí về tuyên truyền, quảng cáo cho chương trình.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo