Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Kịp thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó Chính ủy Trung đoàn quán triệt, triển khai Nghị quyết

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 25/6, Đảng ủy Trung đoàn Gia Định tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Trung đoàn. Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó Chính ủy Trung đoàn chủ trì hội nghị.

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được Đảng ủy Trung đoàn tổ chức thành nhiều lớp cho từng đối tượng ở các địa điểm của các đơn vị trực thuộc. Về nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng với  4 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó Chính ủy Trung đoàn nhấn mạnh, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa quan trọng, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, cán bộ chủ trì nắm chắc và nhất trí cao với những quan điểm, đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong các Văn kiện Đại hội; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động trong triển khai, thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Trung đoàn.

Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu sau hội nghị, các cấp ủy, chi bộ tổ chức quán triệt, triển khai cho các Đảng viên trong chi, Đảng bộ, trong quá trình học tập quán triệt chú ý thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid – 19, tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các cán bộ, chiến sĩ, quần chúng trong đơn vị nắm được những chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, kịp thời xây dựng chương trình hành động, chương trình làm việc, xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định, các đảng viên nghiên cứu tài liệu, viết bài thu hoạch sau học tập, gắn thực hiện Nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Sau nghi thức khai mạc, thay mặt Đảng ủy Trung đoàn, Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó Chính ủy Trung đoàn  đã triển khai chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn Huy

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo