Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân

Bí thư Quận ủy Lê Văn Minh trao Giấy khen cho các tập thể

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 19/7, Quận ủy Quận 10 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp xúc, đối thoại, tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quyết định số 994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành.

Đến dự có Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Lê Văn Minh; Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Trần Đoàn Trung.

Qua triển khai và tổ chức thực hiện các Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU và Quyết định số 994-QĐ/TU đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc tổ chức, tham gia tiếp xúc, đối thoại, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, giúp các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu chính quyền nắm chắc tình hình để kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đối với Quyết định số 935-QĐ/TU, từ năm 2017 đến nay, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trên địa bàn quận đã thực hiện gần 1.000 cuộc tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động và Nhân dân trên địa bàn quận.

Riêng quyết định số 936-QĐ/TU, Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cung cấp thông tin đúng thực chất về các chủ trương, chính sách, các dự thảo chương trình, kế hoạch, báo cáo… và tạo điều kiện cho MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các chương trình, kế hoạch, nghị quyết… có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy tặng Giấy khen cho 20 tập thể có thành tích tốt trong triển khai thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU, 936-QĐ/TU và 994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Ngọc Dung


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo