Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, nhũng nhiễu trong thực thi nhiệm vụ

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu ngành Thuế không để tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, quyết tâm phòng, chống “virus trì trệ”

(Thanhuytphcm.vn) - “Giảm thiểu khối lượng công việc phải đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng. Không để tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, quyết tâm phòng, chống “virus trì trệ”. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021, do Tổng cục Thuế tổ chức chiều 5/1.

Biểu dương những kết quả đạt được của gần 4 vạn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế trong năm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận, mặc dù trong bối cảnh, tình hình đất nước và toàn cầu đặc biệt khó khăn trong năm 2020, nhưng thu ngân sách của ngành thuế vẫn vượt 1,7% so với dự toán đã được Quốc hội giao, đây là nỗ lực rất lớn của ngành Thuế, góp phần cơ bản bảo đảm số thu chung của toàn ngành tài chính, đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các chỉ tiêu được Quốc hội giao. 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ, ngành Thuế cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá khách quan và kỹ hơn một số tồn tại, hạn chế để tập trung khắc phục, có giải pháp đột phá trong thời gian tới. Đó là vẫn còn xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, khiếu nại, khiếu kiện của doanh nghiệp, người nộp thuế. Cá biệt, có một số trường hợp, việc xử lý kéo dài qua nhiều năm, không được xử lý dứt điểm gây bức xúc cho doanh nghiệp, ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam và phải đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng xử lý. Kỷ luật kỷ cương ở một số nơi còn chưa nghiêm, vẫn còn hiện tượng cán bộ vi phạm, phải xử lý.

Phó Thủ tướng đề nghị ngành Thuế có nhìn nhận thấu đáo, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan, áp dụng đúng quy định của pháp luật nhưng không cứng nhắc, thấu tình đạt lý, tăng cường chủ động, trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan, đối thoại, giải thích với doanh nghiệp để tìm giải pháp xử lý dứt điểm, thấu đáo trong thời gian tới. 

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, nhũng nhiễu trong thực thi nhiệm vụ, phải xây dựng được văn hóa, đội ngũ cán bộ "liêm chính, chí công vô tư”, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là của người đứng đầu. Nâng cao chất lượng nhân lực ngành Thuế, chú trọng tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công chức, đảm bảo tuân thủ pháp luật đúng pháp luật, quy định của ngành khi thực thi công vụ. Thắt chặt kỷ luật kỷ cương, thực hiện nghiêm quy định về luân chuyển cán bộ, nhất là các vị trí dễ xảy ra tiêu cực, bảo đảm minh bạch, công khai, dân chủ. Cùng với đó, kiểm tra, xử lý nghiêm, đưa ra khỏi ngành những cán bộ công chức hư hỏng, thoái hóa, biến chất.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, năm 2020, số thu ngân sách do Tổng cục Thuế quản lý đạt gần 1,28 triệu tỷ đồng, bằng 101,9% dự toán, vượt 175.849 tỷ đồng so với số ước thu đã báo cáo Quốc hội. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 34.576 tỷ đồng, bằng 98,2% dự toán. Thu nội địa đạt 1.244.073 tỷ đồng, bằng 102% dự toán. So với dự toán, có 55/63 địa phương ước hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán, 41/63 địa phương có tăng trưởng thu.

Quang cảnh Hội nghị Quang cảnh Hội nghị

Tổng số tiền nợ thuế mà ngành thuế quản lý tính đến thời điểm cuối năm 2020 đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ tổng nợ có khả năng thu trên tổng thu năm 2020 ở mức 4%.     

Việc công khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đã và đang được toàn ngành thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức. Tổng cục đã triển khai hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kết nối và hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục thuế lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (vượt 61% so với kế hoạch) với số hồ sơ đã đồng bộ trạng thái là trên 16,3 triệu hồ sơ. Tổng số thủ tục hành chính thuế cung cấp trực tuyến đạt mức độ 3, 4 là 194/304 thủ tục hành chính thuế.

Trong năm 2020, đã có 99,9% doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, số lượng hồ sơ đã tiếp nhận hơn 13,5 triệu hồ sơ. Cơ quan thuế cũng đã hoàn thành việc kết nối với 55 ngân hàng thương mại để triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế đạt 98,7%.

Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Lê Duy Minh cho biết, Cục Thuế TP xác định chủ đề năm 2021 là “Nâng cao chất lượng quản lý thuế điện tử, góp phần xây dựng chính quyền đô thị, củng cố, nâng cao đạo đức công vụ và giá trị cốt lõi, minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”. Trong đó, đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm là triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý thu, mở rộng cơ sở thuế, khai thác có hiệu quả các nguồn thu tiềm năng, hoàn thành dự toán do UBND TP, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao với thành tích cao nhất.

Cục Thuế TPHCM tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết cao nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần xây dựng chính quyền đô thị, xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP. Đồng thời, chú trọng triển khai dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức của các chi cục thuế phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cụ thể, Cục Thuế TPHCM triển khai đồng bộ các biện pháp thu ngay từ những ngày đầu năm 2021 và phấn đấu trong tháng Giêng thu đạt ít nhất 12% dự toán, trong quý I/2021 đạt ít nhất 25% dự toán. 

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo