Thứ Bảy, ngày 6 tháng 3 năm 2021

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận năm 2021

Giải quyết hồ sơ thủ tục tại cơ sở 3 TP Thủ Đức, TPHCM. Ảnh minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND TP, Chủ tịch UBND TP năm 2021.

Theo đó, mục đích của việc kiểm tra nhằm chấn chỉnh những hạn chế, đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại; đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo do UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao; đề xuất, tham mưu UBND TP, Chủ tịch UBND các biện pháp khắc phục những tồn tại, xử lý những khó khăn, vướng mắc của các sở - ban - ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, rà soát, đánh giá những vấn đề nổi cộm phát sinh theo lĩnh vực quản lý Nhà nước trên địa bàn và những nội dung cụ thể được Chủ tịch UBND TP quan tâm, yêu cầu giải thích, báo cáo.

Về đối tượng kiểm tra là các sở - ban - ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện, các công ty trực thuộc còn tồn đọng nhiệm vụ do UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao hoặc có nhiều tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành; bao gồm việc tái kiểm tra những cơ quan, đơn vị đã kiểm tra các năm trước nhưng vẫn còn tình trạng nhiệm vụ quá hạn chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa hoàn thành theo đúng quy định.

Về hình thức tự kiểm tra, rà soát, theo dõi, đôn đốc, cập nhật, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ; kịp thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với các nhiệm vụ do UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao trên hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo và qua đường văn thư; các đơn vị thường xuyên trao đổi với bộ phận thư ký tổ công tác để thống nhât số liệu, nội dung, kịp thời xử lý các bất cập, sai sót phát sinh, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện theo thẩm quyền.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo