Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021

Kiểm soát khí thải xe máy sẽ đem về cho ngân sách TPHCM gần 1.600 tỷ đồng

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 27/1, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết chương trình nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe máy đang lưu hành hướng tới thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn TP.

Tại hội nghị, ông Đinh Trọng Khang, Phó Giám đốc Viện môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT cho biết: Qua kết quả kiểm tra khí thải trước bảo dưỡng cho 10.682 xe máy cho thấy, trong 2.740 xe từ 10 năm trở lên, có 1.077 xe không đạt TCVN khí thải mức 1, chiếm 39,31%; 1.169 xe không đạt TCVN khí thải mức 2, chiếm 42,66%. Kiểm tra 2.570 xe từ 7 đến 10 năm, có 424 xe không đạt TCVN khí thải mức 1, chiếm 16,5%; 536 xe không đạt TCVN khí thải mức 2, chiếm 20,86%. Kiểm tra 2.088 xe từ 5 đến 7 năm, có 267 xe không đạt TCVN khí thải mức 1, chiếm 12,79%; có 429 xe không đạt TCVN khí thải mức 2, chiếm 20,55%. Kiểm tra 3.284 xe dưới 5 năm, có 84 xe không đạt TCVN khí thải mức 1, chiếm 2,56%; có 284 xe không đạt TCVN khí thải mức 2, chiếm 8,65%.

Về kiểm tra khí thải sau bảo dưỡng cho 1.607 xe máy trên 5 năm không đạt tiêu chuẩn TCVN6438-2018 mức 1, 2 trước bảo dưỡng. Trong đó, kiểm tra 989 xe từ 10 năm trở lên, có 292 xe không đạt TCVN khí thải mức 1 chiếm 29,52%, có 367 xe không đạt TCVN khí thải mức 2 chiếm 37,11%. Kiểm tra 391 xe từ 7 đến 10 năm có 82 xe không đạt TCVN khí thải mức 1 chiếm 20,97%, có 117 xe không đạt TCVN khí thải mức 2 chiếm 29,92%. Kiểm tra 227 xe từ 5 đến 7 năm, có 28 xe không đạt TCVN khí thải mức 1 chiếm 12,33%, có 63 xe không đạt TCVN khí thải mức 2 chiếm 27,75%.

Theo ông Đinh Trọng Khang, mục tiêu của Đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí, thực hiện “Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ” và phù hợp với định hướng hạn chế phương tiện cá nhân trong tương lai trên địa bàn TP.

Về phương án kiểm soát khí thải xe máy gồm: Kiểm soát khí thải xe máy theo khu vực; kiểm soát khí thải xe máy theo đối tượng; kiểm soát khí thải xe bằng hình thức thu phí phát thải (công cụ kinh tế); kiểm soát khí thải xe máy bằng hình thức hỗn hợp.

TPHCM đang nghiên cứu thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn TP TPHCM đang nghiên cứu thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn TP

Lộ trình thực hiện dự kiến từ 2021 đến 2030. Dự kiến nguồn phí thu được từ Đề án từ năm 2023 - 2030 là 2.142 tỷ đồng. Về kinh phí thực hiện kiểm định giai đoạn từ 2021 - 2030 là 553,064 tỷ đồng. Qua đó, chênh lệch nộp ngân sách là 1.588,936 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Bùi Hòa An cho biết: Trong thời gian qua, Sở GTVT đã tiến hành xây dựng nhiều đề án nghiên cứu “Thu phí xe ô tô lưu thông vào trung tâm TP để hạn chế ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường”; Đề án “Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP”. Tuy nhiên, trong các đề án trên việc kiểm soát khí thải xe máy vẫn chưa được đề cập một cách rõ ràng, cụ thể.

Từ đó, Sở GTVT phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam và Viện Khoa học và Công nghệ GTVT thực hiện Chương trình “Nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn TP, góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí”. Từ kết quả của Chương trình nghiên cứu, Sở GTVT đã phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam và Viện Khoa học và Công nghệ GTVT xây dựng Đề án “Thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn TP, góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí”.

Qua đó, chương trình nghiên cứu đã thực hiện được các mục tiêu đề ra như đánh giá hiện trạng phát thải của xe máy đang lưu hành trên địa bàn TP. Khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc kiểm soát khí thải xe máy tới người dân, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan. Xây dựng và đề xuất các giải pháp, chính sách, lộ trình để thí điểm kiểm soát khí thải xe máy tham gia giao thông trên địa bàn TP. Từ đó, kiến nghị các bộ, ngành sớm ban hành, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật để làm cơ sở cho việc thực hiện kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn TP.

Phó Giám đốc Sở GTVT TP Bùi Hòa An mong trong thời gian tới, tiếp tục hợp tác với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT nói riêng để triển khai Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 18/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt tại Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các giải pháp mà chương trình nghiên cứu đã đề ra.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo