Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021

Không được máy móc trong sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 23/4, tại Quảng Ninh, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị đánh giá công tác thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tại các địa phương giai đoạn 2017-2020.

Bộ GD-ĐT cho biết, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tại các địa phương dựa trên nguyên tắc tạo thuận lợi cho người dân, quyền lợi học tập của học sinh; phù hợp quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, sau 3 năm thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đã giảm 2.302 trường và 2.708 điểm trường; quy mô trường, lớp tăng ở các bậc học; hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên đã giảm số lượng từ 3 trung tâm/huyện xuống còn một trung tâm; mạng lưới trường lớp vùng dân tộc thiểu số được củng cố, phát triển; về cơ bản không còn xã trắng về giáo dục mầm non. Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đã tạo nên một diện mạo mới, tinh gọn và hiệu quả hơn.

Tình trạng trường lớp có quy mô nhỏ và chất lượng giáo dục chưa cao đã dần được khắc phục. Hàng nghìn điểm trường đã được dồn ghép, sáp nhập vào các trường chính; nhiều trường có quy mô nhỏ được sáp nhập thành hệ thống các trường liên cấp có quy mô lớn hơn. Nhờ đó, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học được đầu tư tập trung, sử dụng hiệu quả hơn, giảm số lượng đơn vị sự nghiệp, tinh giản bộ máy, giảm số lượng cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên phục vụ gián tiếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Song song với việc rà soát, sắp xếp hệ thống các cơ sở giáo dục, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đã thực hiện cơ bản hợp lý, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và theo đúng các quy định hiện hành. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên được quan tâm, bổ sung hằng năm để từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non, bình quân giáo viên/lớp được nâng lên, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tuy vậy, theo phản ánh của các địa phương, quá trình thực hiện cũng bộc lộ một số khó khăn như việc dồn lớp, sáp nhập hoặc xóa các điểm trường vào trường chính làm tăng tỷ lệ học sinh/lớp, gây khó khăn trong công tác tổ chức dạy học và quản lý học sinh; việc sắp xếp, sáp nhập tại trường miền núi còn khó khăn do điều kiện tự nhiên; cơ sở vật chất nhiều trường còn thiếu thốn, phát sinh nhu cầu đầu tư, xây dựng…

Từ thực tế hiện nay, Bộ GD-ĐT cho rằng, việc dồn lớp, sáp nhập hoặc xóa các điểm trường, sáp nhập điểm trường vào trường chính, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ phải đảm bảo khoảng cách và điều kiện giao thông đi lại. Sau khi sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp không làm giảm học sinh ra lớp ở các độ tuổi, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, không để tình trạng gia tăng học sinh bỏ học so với trước khi sắp xếp. Song song đó, xây dựng phương án bố trí lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên song song với quá trình sáp nhập, tách trường, thành lập trường mới theo hướng sử dụng những người có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao. Việc xây dựng phương án, tổ chức bố trí lại đội ngũ phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên…

Kết luận về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, công tác tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục là vấn đề hệ trọng của ngành giáo dục, mang tính nền tảng, đó là toàn bộ hệ thống hạ tầng, tiềm lực của giáo dục, một phần quan trọng của việc đổi mới nhưng đó còn là sự quan tâm của xã hội, vai trò của chính sách với yếu tố nền tảng này. Yêu cầu, mục tiêu việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phải đảm bảo 3 điều kiện: phù hợp nhu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho người dân, nâng cao chất lượng giáo dục. Do đó, cần rà soát kỹ hơn việc sắp xếp, dồn, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục trong 3 năm qua; từ kết quả rà soát, đánh giá đó, bộ sẽ kiến nghị chính sách về vấn đề này. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền ngành giáo dục có thể giải quyết phải lên kế hoạch giải quyết ngay, những việc vượt quá thẩm quyền sẽ có kiến nghị ở tầm vĩ mô hơn. Lãnh đạo bộ sẽ có thêm các cuộc làm việc cụ thể hơn với một số tỉnh, thành phố để rà soát các vấn đề, tập hợp thông tin, phân tích tình hình, kiến nghị ở từng địa phương, qua đó cùng tháo gỡ.

Bộ GD-ĐT cũng nêu quan điểm: triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục thì mục tiêu là duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, không áp dụng rập khuôn, máy móc với mục tiêu giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo