Chủ Nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019

Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM không ngừng đổi mới nội dung chương trình đào tạo

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 26/9, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức Hội nghị chuyên đề kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (ảnh).

Trong 5 năm qua, công tác đào tạo tại các trường trong Khối đã không ngừng đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với ngành nghề, loại hình đào tạo; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu. Thực hiện thí điểm Đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ, các trường đại học công lập thuộc Đảng bộ Khối chủ động khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị nhà trường, giảm nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Hoạt động nghiên cứu khoa học đã góp phần xây dựng tiềm lực của các trường trong việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và góp phần phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Công tác hợp tác quốc tế của các trường được tiếp tục duy trì và phát triển, đến nay có trên 60 nước với hơn 100 trường đại học, viện nghiên cứu có quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, nghiên cứu khoa học với các trường trong Khối. Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, các trường từng bước vươn lên khẳng định thương hiệu ở khu vực và thế giới.

Hội nghị đã nghe chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại một số đơn vị trong thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Đông Phong yêu cầu các đơn vị trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW trong thời gian qua, rà soát và xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW trong giai đoạn tiếp theo; chú trọng đến chương trình đào tạo, sách giáo khoa, cơ sở dữ liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu; có nhiều giải pháp để thực hiện tốt đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, cơ quan thực tế…; chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học hàn lâm công bố quốc tế và nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển; thực hiện kiểm định chương trình, kiểm định trường đại học, có chiến lược chủ động tham gia xếp hạng đại học…; đầu tư xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu đổi mới giáo dục; nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý; tiến tới quản lý theo mô hình đại học thông minh…

Nguyễn Thị Kim Hồng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo