Thứ Năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020

Khẩn trương xuất cấp trang thiết bị dự trữ hỗ trợ miền Trung ứng phó với bão lũ

Xuất cấp trang thiết bị dự trữ hỗ trợ miền Trung ứng phó với bão lũ

(Thanhuytphcm.vn) - Nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1629/QĐ-TTg về việc xuất trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung, ngay trong ngày 20/10, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 667/QĐ-TCDT giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất khẩn cấp các trang thiết bị dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh theo đúng số lượng, danh mục hàng dự trữ quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực phải hoàn thành công tác xuất cấp hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung trước ngày 31/10/2020. Cụ thể, xuất cấp hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình 5 bộ xuồng cao tốc, 136 nhà bạt cứu sinh, 7.260 phao cứu sinh gồm: 4.800 chiếc phao áo, 2.000 chiếc phao tròn và 460 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

Xuất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị 3 bộ xuồng cao tốc, 20 nhà bạt cứu sinh, 4.100 phao cứu sinh gồm: 2.000 chiếc phao áo, 2.000 chiếc phao tròn và 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

Xuất hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên - Huế 2 bộ máy phát điện, 3 bộ xuồng cao tốc, 28 nhà bạt cứu sinh, 3.030 phao cứu sinh gồm: 2.000 chiếc phao áo, 1.000 chiếc phao tròn và 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

Xuất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam 2 bộ máy phát điện, 5 bộ xuồng cao tốc, 30 nhà bạt cứu sinh, 3.030 phao cứu sinh,  các loại 3.030 chiếc gồm: 2.000 chiếc phao áo, 1.000 chiếc phao tròn và 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

Xuất hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh 4 bộ máy phát điện các loại, 4 bộ xuồng cao tốc, bè nhẹ cứu sinh: 166 chiếc, phao áo cứu sinh: 5.560 chiếc, nhà bạt cứu sinh các loại: 200 bộ.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có văn bản số 1532/TCDT-QLHDT đề nghị UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam khẩn trương có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận; đồng thời chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận trang thiết bị phối hợp chặt chẽ với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực kịp thời tiếp nhận số trang thiết bị dự trữ quốc gia được hỗ trợ để các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực và trang thiết bị dự trữ quốc gia để triển khai xuất cấp ngay sau khi có kế hoạch tiếp nhận của các địa phương theo đúng quy trình về xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ theo quy định.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo