Chủ Nhật, ngày 20 tháng 6 năm 2021

Khẩn trương xây dựng quy chế, các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội cấp mình

Hội nghị tổng kết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 25/6, Quận ủy Tân Bình tổ chức Hội nghị tổng kết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy; Phạm Thị Út, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Bình.

Trong tháng 5 năm 2020, các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc quận đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những kết quả nổi bật, cụ thể:

Về báo cáo chính trị, các cấp ủy cơ sở đã xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, phương hướng nhiệm kỳ tới và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy để trình đại hội với nội dung ngắn gọn, súc tích, đánh giá đúng những ưu điểm, yếu kém trong nhiệm kỳ qua và chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy được xây dựng đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn, cơ bản đáp ứng yêu cầu với tinh thần tự phê bình và phê bình, nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá đúng những ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, nghị quyết cấp trên và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình; đánh giá về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng ủy viên, về thực hiện đoàn kết nội bộ, việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy,… đồng thời đề ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới để cấp ủy khóa mới nghiên cứu, rút kinh nghiệm. Việc thảo luận văn kiện tại đại hội cơ sở được thực hiện nghiêm túc, hầu hết đại biểu dự đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện. Các ý kiến phát biểu thẳng thắn, mang tính xây dựng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các nội dung nêu trong báo cáo chính trị, nhất là vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Về thảo luận, góp ý báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung. Các đơn vị tổ chức cho đảng viên tham dự đại hội thảo luận trước dự thảo báo cáo chính trị của Trung ương, của quận tại phiên trù bị; tổng hợp các ý kiến góp ý trình tại đại hội. Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu (đảng viên) được cấp ủy tổng hợp đầy đủ, khách quan, do đó khi trình ra đại hội đều được thống nhất thông qua. Tại đại hội, các đảng viên đã phát huy dân chủ, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Về bầu cử cấp ủy, có 43/44 đơn vị đại hội bầu đủ số lượng cấp ủy viên cần bầu (do đại hội quyết định), có 01 đơn vị bầu thiếu số lượng cấp ủy so với số lượng cấp ủy được đại hội quyết định (Chi bộ Công ty cổ phần nhân lực quốc tế SOVILACO), tổng số cấp ủy viên được đại hội bầu là 322 đồng chí. Trong đó, cấp ủy viên tham gia lần đầu là 71 đồng chí, chiếm 22,04%; 105/322 đồng chí là nữ, chiếm 32,6%, vượt yêu cầu đề ra trên 30%. Tỷ lệ cấp ủy viên trẻ (dưới 35 tuổi) đạt 11,18%, cấp ủy viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt 91,9%, tăng 4,48% so với nhiệm kỳ trước; cấp ủy viên có trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên đạt 91%, tăng 2,64% so với nhiệm kỳ trước.

100% đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở bầu đủ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII theo phân bổ của Quận ủy với 205 đại biểu chính thức, 45 đại biểu dự khuyết. Hầu hết đại biểu được bầu đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đã phân bổ, là trưởng, phó các phòng, ban, bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội… có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ quận.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Hoàng Hà đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng khẩn trương xây dựng quy chế, các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội cấp mình; tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm cùng với Ban Thường vụ Quận ủy,  Ban Chấp hành Đảng bộ quận tiến tới chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Thị Luân

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo