Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021

Khẩn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính

Cán bộ, công chức Sở Tư pháp TPHCM giải quyết hồ sơ cho người dân

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc thực hiện vị trí việc làm, tinh giản biên chế.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành TPHCM, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện và các hội đặc thù nghiêm túc, khẩn trương thực hiện chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập để làm cơ sở thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sử dụng và công chức, viên chức theo quy định.

Đồng thời, nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành về vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức, phối hợp thường xuyên với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM để tham gia đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp và biên chế gửi các Bộ quản lý về ngành, lĩnh vực nhằm hoàn thiện quy định về vị trí việc làm và biên chế cho cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức gắn với sắp xếp lại cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Đảng và pháp luật.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo