Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Khắc phục hạn chế trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Cần Giờ

Mô hình trồng dưa lưới ở HTX Thuận Yến, huyện Cần Giờ.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc khắc phục hạn chế đối với các nội dung có ý kiến người dân hài lòng chưa cao trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Theo đó, UBND TP giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Cần Giờ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông trên địa bàn huyện Cần Giờ nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Đồng thời, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP thực hiện công tác kiểm tra, nâng cấp hệ thống mạng lưới điện trên địa bàn huyện Cần Giờ, nhất là tại các khu vực còn khó khăn, xa khu dân cư. Cũng như giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp để đảm bảo 100% hộ dân trên địa bàn huyện Cần Giờ được sử dụng nước sạch.

Mặt khác, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã TP tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện phát triển thêm nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, thu hút người dân tham gia sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đầu ra sản phẩm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là người dân nông thôn trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Bên cạnh đó, giao UBND huyện Cần Giờ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, huy động thêm nguồn lực từ Nhân dân với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm để đầu tư hệ thống thoát nước, các tuyến đường tổ, hẻm trong khu dân cư. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, thực hiện tốt Cuộc vận động “Người dân TP không xả rác ra đường và kênh, rạch vì TP sạch và giảm ngập nước”; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các hợp tác xã thu gom rác dân lập, trang bị thêm thùng rác công cộng, điểm tập kết rác…

Đồng thời, đẩy manh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn do TP ban hành; khuyến khích hình thành thêm nhiều hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, thu hút người dân tham gia vào các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đầu ra sản phẩm ổn định, nâng cao thu nhập.

Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao; quan tâm chú trọng công tác đào tạo cán bộ quản lý, phụ trách văn hóa tại địa bàn huyện - xã, đáp ứng hiệu quả nhu cầu hoạt động văn hóa - thể thao cho Nhân dân. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, nhất là kiểm tra, giám sát việc đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống chính trị cơ sở, bảo vệ môi trường…

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo