Thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020

Kết quả điểm chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM 2019

(Ảnh minh họa: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Hội đồng tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM năm 2019, ngày 14/1/2020 đã ra thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019.

Theo đó, Hội đồng đã nhận được 96 đơn đề nghị chấm phúc khảo và 8 đơn đề nghị cập nhật, bổ sung diện ưu tiên của các thí sinh dự thi vòng 2. Sau thời gian chấm phúc khảo, Hội đồng thông báo kết quả điểm đến thí sinh dự thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM 2019 theo danh sách đính kèm.

Ngoài ra, Hội đồng tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM năm 2019 lưu ý đến các thí sinh, trong thời gian 2 ngày, thí sinh dự tuyển thuộc diện ưu tiên theo quy định chưa đăng ký diện ưu tiên có thể bổ sung diện ưu tiên. Hết thời gian nêu trên, Hội đồng thi sẽ công bố kết quả thí sinh trúng tuyển.

Xem toàn văn thông báo.

Quốc Việt


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo