Thứ Năm, ngày 17 tháng 6 năm 2021

Huyện Nhà Bè chủ động thực hiện các phương án ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 28/4, UBND huyện Nhà Bè đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo Đài truyền thanh huyện thường xuyên cập nhật, phổ biến, tuyên truyền, đưa tin của pháp luật về công tác phòng chống thiên tai và các biện pháp phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện để nhân dân được biết. Ngoài ra, UBND huyện còn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về thủy lợi, phòng chống thiên tai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân khi có sự cố xảy ra, tham gia bảo vệ công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai và thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến thời tiết, tình hình triều cường để thông tin đến nhân dân để chủ động phòng tránh ứng phó.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, thị trấn rà soát, xây dựng, điều chỉnh và bổ sung phương án phòng chống thiên tai chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Qua rà soát trên địa bàn huyện có 28 vị trí xung yếu có nguy cơ ngập, lụt và 43 vị trí để triển khai phương án bố trí di dời dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn đề nghị trong năm 2021, các cơ quan đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 15/4/2021 của UBND TP về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn năm 2021 trên địa bàn TP; Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và địa bàn phụ trách, kiểm tra kiện toàn các phương án nhằm chủ động thực hiện các phương án ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các đơn vị, đặc biệt là UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở để cảnh báo an toàn và tổ chức di dời các trường hợp ở vị trí đặc biệt nguy hiểm, đảm bảo an toàn, tính mạng cho người dân…

Nhân dịp này, UBND huyện Nhà Bè đã tuyên dương 10 tập thể vá 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn huyện.

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo