Thứ Bảy, ngày 6 tháng 3 năm 2021

Huyện Hóc Môn: Cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn

Người dân đóng góp ý kiến tại Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 8/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Chương trình hành động về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn Trương Thị Mỹ Hạnh.

Dự thảo Chương trình hành động về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025 của Huyện ủy Hóc Môn nhằm xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả; bộ máy quản lý hành chính Nhà nước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, thông suốt, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Mục tiêu là giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên tất cả các lĩnh vực đạt trên 99%; 100% cán bộ công chức, viên chức sử dụng hệ thống hộp thư điện tử công vụ và phần mềm Hóc Môn trực tuyến trong giải quyết công việc hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kiện toàn nhân sự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có kiến thức tổng hợp, am hiểu nghiệp vụ, nắm vững quy định của pháp luật để trực tiếp giải quyết yêu cầu của người dân và doanh nghiệp…

Đại diện người dân đã đóng góp, đề xuất các ý kiến như: 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện cần có trình độ Đại học; cán bộ, công chức cần có ứng xử văn minh khi tiếp xúc với người dân về doanh nghiệp; UBND huyện Hóc Môn cần khen thưởng kịp thời cá nhân tố cáo hành vi tham nhũng; thực hiện phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng trong Nhân dân; 100% cán bộ công chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết yêu cầu của người dân và doanh nghiệp đều thạo việc và không có đơn thư tố cáo; cần nâng cao sự hài lòng của người dân qua từng năm; công khai, minh bạch trong tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn Trương Thị Mỹ Hạnh cảm ơn những ý kiến đóng góp của người dân, những ý kiến trên sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn tổng hợp và gửi Thường trực Huyện ủy Hóc Môn để bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Quỳnh Phương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo