Thứ Ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020

Huyện Củ Chi tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Huyện ủy Củ Chi khen thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 9/1, Huyện ủy Củ Chi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020.

Trong năm, Huyện ủy Củ Chi thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng bộ, chi bộ. Định kỳ hàng quý, Thường trực Huyện ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra để nắm tình hình, kịp thời giải quyết các khó khăn, kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đăng ký năm 2019, đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát được tập trung hơn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 8 đoàn kiểm tra, giám sát trực tiếp đối với 12 tổ chức đảng, 11 đảng viên. Các cấp ủy cơ sở thực hiện kiểm tra giám sát 104 tổ chức đảng, 206 đảng viên. Thi hành kỷ luật 30 đảng viên.

Qua công tác kiểm tra giám sát, đã góp phần ngăn ngừa vi phạm của đảng viên và tổ chức Đảng; kịp thời nhắc nhở các cơ sở đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chủ động xem xét, giải quyết các đơn thư tố cáo, đảm bảo đúng thời gian. Xem xét, xử lý nghiêm, đúng quy định các trường hợp thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền.

Trong phương hướng năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Củ Chi đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tổ chức toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; các cơ sở đảng tập trung nội dung kiểm tra, giám sát đảng viên nhất là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy; cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng ở những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trương Văn Thống nhấn mạnh: Năm 2020, công tác kiểm tra giám sát phải tập trung, tăng cường trên lĩnh vực quản lý tài sản công ở cơ sở, tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề làm rõ giải pháp thực hiện để cán bộ làm công tác kiểm tra hiểu rõ, tham mưu đúng, trúng thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công tại địa phương, đơn vị. Các cơ sở Đảng trực thuộc tập trung chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội và tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ (2020-2025).

Dịp này, Huyện ủy Củ Chi khen thưởng cho 8 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.

Kiều Ngân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo