Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Huyện Cần Giờ: Tăng cường kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Đồng chí Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, trao giấy khen cho các tập thể tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 8/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 38-KH/HU ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29/2/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ huyện. Đồng chí Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) từ huyện đến cơ sở đã chủ động nghiên cứu, bám sát tình hình thực tiễn, tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được nêu trong Đề án số 01-ĐA/TU. Theo đó, cấp ủy các cấp, UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở tổ chức kiểm tra chấp hành, giám sát chuyên đề đối với 80 lượt chi bộ, đảng ủy cơ sở, 246 lượt chi bộ trực thuộc và 266 lượt đảng viên; kỷ luật 7 đảng viên (03 cảnh cáo, 04 khiển trách) suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ từng bước đi vào nền nếp, 100 % chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; số lượng cuộc kiểm tra, giám sát của chi bộ cơ sở tăng trên 80%, tỷ lệ đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng trên 30% và chi bộ trực thuộc tăng 100% so với trước thời điểm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong 5 năm qua, Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ Lê Minh Dũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng phải tập trung quán triệt, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Quy định số 22-QĐ/TW, Đề án số 01-ĐA/TU, Thông tri số 10-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tập trung phát huy tính tiên phong gương mẫu của đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị.

Đồng chí Lê Minh Dũng cũng đề nghị 100% chi bộ phải xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm đảm bảo về nội dung, quy trình, thủ tục. Tăng cường kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên trong chi bộ, kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý, sinh hoạt đảng tại chi bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực nghiệp vụ chuyên môn sâu. Đẩy mạnh thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Quy định số 694-QĐi/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xem đây là trách nhiệm và là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương để kịp thời giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng, gây bức xúc trong Nhân dân.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch số 38-KH/HU ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Văn Thị Kim Ngọc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo