Thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021

Huyện Cần Giờ: Nghiên cứu chất lượng nguồn kết nạp Đảng, không chạy theo số lượng

Bí thư Huyện ủy Lê Minh Dũng trao giấy khen cho những tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/2, Huyện ủy Cần Giờ tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Cần Giờ đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. UBND huyện triển khai chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ năng động, tích cực góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của huyện.

Các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy cùng các Tổ công tác Huyện ủy đã hoàn thành tốt việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra nghiệp vụ và nhiệm vụ xây dựng Đảng tại các chi, đảng bộ cơ sở; phối hợp UBND huyện tham mưu tổng hợp, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ sở; thẩm định, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, xếp loại chất lượng các chi, đảng bộ đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn và đúng quy định.

Đáng chú ý, công tác quy hoạch cán bộ đi vào nền nếp, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, tạo nguồn cán bộ trẻ được quan tâm thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Ngoài ra, Đảng ủy các xã, thị trấn đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chú trọng các lĩnh vực sản xuất, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ du lịch, đầu tư xây dựng cơ bản, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, thể hiện và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ Lê Minh Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng trong năm 2020; đồng thời đề nghị tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của các chi, đảng bộ cơ sở. Kiên quyết giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các Nghị quyết chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp đúng quy định của Đảng. Giáo dục nâng cao trình độ lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đảng viên. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý nghiên cứu chất lượng nguồn kết nạp đảng, không chạy theo số lượng; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ.

Dịp này, Huyện ủy huyện Cần Giờ đã tặng Giấy khen cho 3 chi, đảng bộ "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" năm 2020; 6 đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền và 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong công tác xét kết nạp đảng viên năm 2020 vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Q.Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo