Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo 138/TP đã ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020 trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, các sở, ban, ngành, quận, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Thành ủy và UBND TP về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn TP; đề ra kế hoạch thực hiện có trọng tâm, hiệu quả gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đơn vị; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống tội phạm nhằm kéo giảm tội phạm trên địa bàn TP, tạo môi trường bình yên, thuận lợi cho sự đầu tư, phát triển và ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Kế hoạch cũng đề ra các chỉ tiêu, yêu cầu như: Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, không để phát sinh "điểm nóng" về trật tự xã hội; kiềm chế và đấu tranh kéo giảm từ 5% trở lên số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2019; phấn đấu kéo giảm từ 0,15% đến 0,25% vụ phạm pháp hình sự trên 10.000 dân cư trú thực tế tại địa bàn TP so với năm 2019. Tỷ lệ khám phá án đạt 75% trở lên, trong đó: tỷ lệ khám phá các loại án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; phấn đấu phát hiện, nâng số vụ điều tra, khám phá, khởi tố, chuyển truy tố án tham nhũng, kinh tế, buôn lậu so với năm 2019; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp nâng tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt từ 60% trở lên.

Đồng thời, chấp hành nghiêm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không quy kết oan, sai; nghiêm cấm bức cung, nhục hình, bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại địa bàn cơ sở, giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%; hạn chế số đối tượng truy nã mới phát sinh, tổ chức quyết liệt việc truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, làm giảm số đối tượng truy nã so với đầu năm 2020.

Phấn đấu 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn; 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý; 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân, được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định pháp luật; 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định pháp luật. 75% người dân tại các địa bàn trọng điểm (tập trung vào nhóm tuổi từ 14 - 60 tuổi), đặc biệt là phụ nữ, trẻ em được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến mua bán người.

Cạnh đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội TP đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng, tham gia phong trào này. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố. Phấn đấu năm 2020 không còn xã, phường - thị trấn, đơn vị yếu về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

H. Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo