Thứ Tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị một cách sâu sắc trong toàn Đảng bộ thành phố, toàn hệ thống chính trị thành phố về 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, ý nghĩa thiêng liêng của Di chúc, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo động lực mới trong đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng các cấp; thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 của thành phố “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM yêu cầu việc tổ chức sinh hoạt chính trị phải được tiến hành với hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả và tiết kiệm, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi, liên hệ với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và đề ra các giải pháp thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kế hoạch 76-KH/TU ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời chủ động đấu tranh, bác bỏ những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sau phần sinh hoạt chính trị thống nhất nhận thức, mỗi đơn vị cần xác định phần hành động bằng những công trình, phần việc cụ thể, gắn với việc học và làm theo Bác trong xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Thời gian tổ chức sinh hoạt trong quý II và quý III năm 2019.

Thiên Linh

 Từ khóa
50 năm
Di chúc

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo