Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022

Hơn 5.600 hộ cận nghèo, vượt chuẩn cận nghèo vay vốn ưu đãi tại Quận 6

Phó Chủ tịch UBND Quận 6 Lê Thanh Bình thăm và tặng quà NHCSXH dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

(Thanhuytphcm.vn) - Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng chất lượng tín dụng chính sách xã hội Quận 6 được nâng cao và phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Đến 31/12/2021, doanh số cho vay đạt 95.931 triệu đồng, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 253.778 triệu đồng, tăng 29.198 triệu đồng (tăng 11,60%) so với thời điểm 31/12/2020, với 5.423 khách hàng còn dư nợ, hoàn thành 100% kế hoạch tín dụng được giao. Tăng trưởng dư nợ cho vay tập trung chủ lực vào chương trình cho vay giải quyết việc làm, tăng 32.603 triệu đồng; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tăng 540 triệu đồng. Các chương trình cho vay khác đều có dư nợ giảm, điển hình như chương trình Quỹ Xóa đói giảm nghèo giảm 3.605 triệu đồng.

Trong năm, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Quận đã cho vay tín dụng ưu đãi cho 5.653 hộ cận nghèo, vượt chuẩn cận nghèo vay vốn, trong đó 1.057 hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế, ổn định việc làm, từng bước nâng thu nhập và vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Đồng thời, duy trì, mở rộng và tạo việc làm mới cho 3.995 lao động, 542 học sinh, sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập, góp phần hạn chế tình trạng học sinh, sinh viên phải bỏ học do gia đình gặp khó khăn về tài chính. Hỗ trợ cho 23 hộ gia đình bị thu hồi đất có vốn làm ăn, ổn định đời sống tại nơi ở mới; 2 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất kinh doanh; hỗ trợ giảm 10% lãi suất trong 3 tháng 10, 11, 12 năm 2021 cho tất cả các món vay còn dư nợ do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Giám đốc NHCSXH Quận 6 Trần Lê Duy cho biết, việc thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội. Đặc biệt, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tổng dư nợ tại NHCSXH Quận 6 tăng mạnh và nợ xấu tiếp tục giảm sâu. Thời gian tới, NHCSXH Quận tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo 100% hộ thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình, có đủ điều kiện vay vốn và có nhu cầu vay đều được đáp ứng vốn phù hợp với quy mô, mô hình sản xuất kinh doanh để đầu tư đạt hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đầu tư có hiệu quả và trách nhiệm trong việc hoàn trả vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đinh Toản


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo