Thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021

Hơn 3.200 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2020

6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông đường thủy tăng cả 3 tiêu chí. Ảnh minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - Theo Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái, 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người.

So với 6 tháng đầu năm 2019, giảm sâu cả ba tiêu chí, trong đó số vụ giảm 1.595 vụ (19,02%), số người chết giảm 568 người (14,91%), số người bị thương giảm 1.419 người (22,32%). Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên tuyến đường bộ là 3.775 vụ, làm chết 3.165 người, bị thương 1.918 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 523 vụ (12,17%), giảm 573 người chết (15,33%), giảm 371 người bị thương (16,21%).   

Trên tuyến đường sắt, tai nạn giao thông cũng giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, với 44 vụ, làm chết 37 người, bị thương 9 người, giảm 41,33% về số vụ, giảm 30,19% số người chết và giảm 70% số người bị thương. Tuy nhiên, tuyến đường thủy tai nạn lại gia tăng với 38 vụ, làm chết 33 người, làm bị thương 4 người, tăng 52% số vụ, tăng 106,25% số người chết và tăng 33,33% số người bị thương. Tuyến hàng hải cũng đã xảy ra 7 vụ tai nạn, làm chết 7 người, không có người bị thương, tăng 16,67% số vụ, tăng 133,33% người chết và mất tích, số người bị thương không thay đổi. 

Cả nước cũng xảy ra 2.926 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 3.008 người, giảm 1.055 vụ (26,5%), giảm 1.028 người bị thương nhẹ (25,47%) so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng tháng 6/2020, toàn quốc xảy ra 1.135 vụ tai nạn giao thông, làm chết 489 người và làm bị thương 871 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, giảm 264 vụ (18,87%), giảm 142 người chết (22,5%), giảm 234 người bị thương (21,18%). Trong đó, va chạm giao thông xảy ra 503 vụ, làm bị thương nhẹ 527 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 110 vụ (giảm 17,94%), giảm 139 người bị thương nhẹ (giảm 20,87%).

Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên tuyến đường bộ là 615 vụ, làm chết 476 người, bị thương 342 người, giảm 153 vụ (19,92%), giảm 144 người chết (23,23%), giảm 93 người bị thương (21,38%) so với cùng kỳ năm trước. Đường sắt xảy ra 8 vụ, làm chết 6 người, bị thương 2 người, giảm 4 vụ (33,33%), giảm 3 người chết (33,33%), số người bị thương không thay đổi (2/2) so với cùng kỳ năm trước. Đường thủy xảy ra 7 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương, tăng 2 vụ (40%), số người chết không thay đổi (2/2), giảm 2 người bị thương (100%) và tuyến hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 5 người, không có người bị thương, tăng 1 vụ (100%), tăng 5 người chết, số người bị thương không thay đổi so với tháng 6/2019.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo