Thứ Bảy, ngày 6 tháng 3 năm 2021

Hội Nông dân quận Bình Tân thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2018 – 2023

Các tập thể nhận giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân giai đoạn 2018 - 2020

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/12, Hội Nông dân (ND) quận Bình Tân tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tổng kết công tác Hội, phong trào ND năm 2020.

Kết quả thực hiện Nghị quyết nửa nhiệm kỳ qua, Hội đã phát triển 210 hội viên, 2 tổ hội nghề nghiệp (hiện có 24 tổ hội dân cư và 17 tổ hội doanh nghiệp).  Hội tổ chức và phối hợp với các cơ quan tổ chức 478 cuộc tuyên truyền  chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước cho 20.774 lượt hội viên, nông dân. Hỗ trợ cho ND thuộc diện nghèo, cận nghèo về vốn, con giống, cây giống, khoa học kỹ thuật giúp hội viên ND có thêm điều kiện sản xuất - kinh doanh nâng cao thu nhập. Tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Hội ND quận hiện nay là hơn 1,6 tỷ đồng, đã khảo sát hướng dẫn, bảo lãnh cho hội viên vay vốn với số tiền trên 113 tỷ đồng.

Đã bình xét 519 lượt hộ đạt danh hiệu ND sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt tỷ lệ 96,82%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đến nay 14/14 chỉ tiêu đã thực hiện cơ bản đạt nhiều kết quả khả quan.

Riêng năm 2020, Hội ND quận thực hiện tốt công tác triển khai phương hướng, nhiệm vụ và đăng ký thi đua, đã thực hiện đạt 16/16 chỉ tiêu đề ra (có 6 chỉ tiêu vượt 20%).

Phát biểu chỉ đạo, Chánh Văn phòng Hội ND thành phố Nguyễn Thị Ngọc Hạnh biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Hội ND quận Bình Tân trong nửa nhiệm kỳ qua cũng như trong năm 2020.  Đồng thời, lưu ý trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội ND quận tiếp tục triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh tuyên truyền trong hội viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Hội Nông dân quận đã đề ra; củng cố nâng cao chất lượng hội viên nông dân; thực hiện hiệu quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau làm giàu chính đáng.

Dịp này, UBND quận Bình Tân tặng giấy khen 5 tập thể, 10 cá nhân; Hội ND quận Bình Tân tặng giấy khen cho 7 tập thể 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân giai đoạn 2018 - 2020; 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2020 và trao giấy khen cho 10 cá nhân đạt giải trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hội ND Việt Nam và truyền thống cách mạng Đảng bộ, nhân dân quận Bình Tân năm 2020.

Lê An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo