Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021

Hội Nhà văn phát động Giải thưởng tác giả trẻ

(Thanhuytphcm.vn) - Nhằm phát hiện những tài năng văn học trẻ, khuyến khích, cổ vũ, đào tạo, bồi dưỡng các tác giả gắn bó lâu dài với công việc cầm bút, đóng góp cho sự phát triển của nền văn học, Hội Nhà văn Việt Nam vừa thông báo về Giải thưởng tác giả trẻ.

Là giải thưởng thường niên nằm trong hệ thống giải thưởng của hội, Giải thưởng dành cho các tác giả là công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước có độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống có tác phẩm thuộc 4 thể loại Văn xuôi, Thơ, Lý luận phê bình, Văn học dịch đã in thành sách được xuất bản và lưu hành ở Việt Nam từ ngày 1/10 năm trước đến ngày 30/9 năm xét giải (căn cứ theo ngày tháng nộp lưu chiểu).

Tác phẩm tham dự Giải thưởng tác giả trẻ không được tham dự một cuộc thi nào khác từ trước và cho đến khi kết thúc Giải thưởng. Chỉ xét các tập truyện, thơ, lý luận phê bình, dịch khi tỷ lệ tác phẩm đạt trên 80% chưa in trong cuốn sách khác. Tác giả tham dự Giải thưởng cam kết chịu trách nhiệm về quyền tác giả và sở hữu trí tuệ của tác phẩm… Đặc biệt, giải thưởng này chỉ xét các tác phẩm của một tác giả, không xét tác phẩm đồng tác giả, tuyển tập tác giả, tổng tập, các loại sách sưu tầm, biên khảo.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 6/5, hạn cuối là 30/9/2021 và dự kiến trao giải vào vào tháng 11/2021.

Trúc Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo