Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021

Hội nghị chuyên đề (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4 nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bí thư Quận ủy Quận 4 Thái Thị Bích Liên phát biểu kết luận hội nghị

(Thanhuytphcm.vn)- Ngày 8/1, Quận ủy Quận 4 tổ chức hội nghị chuyên đề (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị đã thông qua Tờ trình Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tờ trình Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về công tác vận động Nhân dân giai đoạn 2020 – 2025; Báo cáo của UBND quận về thực hiện 3 chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tờ trình dự thảo Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị cũng đã chia làm 3 tổ thảo luận, có 23 đại biểu phát biểu với 43 ý kiến về các nội dung như: mục tiêu, nội dung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; nhận định tình hình, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, biện pháp thực hiện đến năm 2025 về công tác vận động Nhân dân; đánh giá thực trạng công tác cán bộ hiện nay, mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là địa bàn dân cư, trường học, doanh nghiệp ngoài Nhà nước;…

Cụ thể, góp ý về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, có ý kiến đề xuất cần bổ sung chế độ bồi dưỡng thu hút nhân tài trong các lĩnh vực, không chỉ riêng lĩnh vực văn hóa, thể thao; cần bổ sung ngân sách, chế độ để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư. Góp ý về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về công tác vận động Nhân dân giai đoạn 2020 – 2025, có ý kiến cho rằng chỉ tiêu 100% không có trường hợp tổ chức, cá nhân bị kỷ luật về quy chế dân chủ cơ sở là khó thực hiện; cần ứng dụng công nghệ thông tin để nắm bắt tình hình, thông tin tuyên truyền công tác vận động Nhân dân; đề xuất bổ sung chỉ tiêu phấn đấu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hằng năm phải thực hiện ít nhất 1 cuộc kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội.

Góp ý Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, có ý kiến cho rằng chỉ tiêu cán bộ, công chức đạt chứng chỉ ngoại ngữ còn khó khăn; cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử, giao tiếp của cán bộ trẻ. Về kế hoạch phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ, có ý kiến đề nghị xem lại chỉ tiêu kết nạp đảng viên của UBND phường, công tác kết nạp đảng viên trong thanh niên nhập ngũ còn khó khăn; đề xuất tạo điều kiện cho các chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên tại Phòng Truyền thống quận;…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 4 Thái Thị Bích Liên đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu sâu nội dung các tờ trình đã thông qua tại hội nghị, tiếp tục đóng góp ý kiến để Văn phòng Quận ủy tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện lại dự thảo. Các cơ quan tham mưu của Quận ủy dựa trên các ý kiến đóng góp của các đơn vị, tham mưu lại cho Ban Thường vụ xem xét và ban hành các chương trình hành động, nghị quyết trong thời gian sớm nhất.

Mỹ Duyên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo