Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021

Chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng (Trường Đại học Tài chính – Marketing)

Học tập và làm theo Bác trong việc nâng cao chất lượng đào tạo

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng trong chuyến về nguồn tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng ở thành phố Thủ Đức.

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Một chương trình đào tạo được xem là có chất lượng thường phải được xem xét thận trọng ở nhiều yếu tố: xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thông qua khảo sát nhu cầu thị trường lao động, thiết kế các học phần trong chương trình, đội ngũ nhân lực vận hành chương trình, phương pháp dạy, học, kiểm tra đánh giá… Đối với Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Tài chính – Marketing đã nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đào tạo thông qua lãnh đạo tập thể Khoa triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, Chi bộ Khoa với 17 đảng viên (trong tổng số cán bộ của Khoa là 43, gồm 3 phó giáo sư, 12 tiến sĩ và 28 thạc sĩ) đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng các hành động và việc làm cụ thể.

Thứ nhất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước cho toàn thể đảng viên trong chi bộ. Hàng năm, Chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng đã xây dựng và triển khai học tập theo chủ đề hàng năm, triển khai theo hàng quý đúng quy định tại các địa chỉ cách mạng như Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại An Giang, địa đạo Củ Chi, căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, Đền tưởng niệm các Vua Hùng…; các chuyến đi có mở rộng đến các đối tượng quần chúng và đoàn viên thanh niên cùng tham gia. Mỗi chuyến đi đến các địa chỉ cách mạng đều kết hợp với các hoạt động xã hội như trao tặng nhà tình thương, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà hỗ trợ bà con thiệt hại do lũ lụt, dịch bệnh… Qua triển khai sinh hoạt các chuyên đề, toàn thể đảng viên đã nhận thức tốt về các chuyên đề và vận dụng tốt về các mặt đạo đức, lối sống của bản thân, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách…

Thứ hai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khoa. Khoa Tài chính – Ngân hàng được Ban Giám hiệu giao nhiệm vụ đào tạo từ bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành tài chính ngân hàng, đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo. Để có thể thực hiện nhiệm vụ này, Chi bộ đã quán triệt chỉ đạo phát triển đội ngũ giảng viên cả về chất và về lượng là yếu tố quyết định đến chất lượng của các chương trình. Chi bộ đã ban hành các nghị quyết cũng như các giải pháp về việc khuyến khích đảng viên, giảng viên trong Khoa học tập nâng cao trình độ, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học để đạt các học vị, học hàm cao hơn. Hiện nay Khoa có tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ cao nhất trường (35%), có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và cấp tỉnh cao nhất trường. Để có kết quả trên, vai trò nêu gương của người đảng viên nói chung và người đứng đầu nói riêng rất quan trọng. Thực tế, đội ngũ các lãnh đạo khoa và lãnh đạo bộ môn đều là các đảng viên có trình độ tiến sĩ và học hàm phó giáo sư, có nhiều đề tài bài báo khoa học đăng tải trên tạp chí quốc tế.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, Chi bộ Khoa đã lãnh đạo tập thể Khoa làm tốt công tác xây dựng, rà soát, cập nhật chương trình đào tạo định kỳ 2 năm/lần. Chương trình đào tạo do Khoa xây dựng và vận hành trên cơ sở đối sánh với chương trình đào tạo của các trường đại học trong và ngoài nước, đồng thời có lấy ý kiến của các doanh nghiệp, các cựu sinh viên…; điều này làm cho chương trình đào tạo phù hợp với thực tế và gắn với thế giới việc làm, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp ra trường có tỷ lệ tuyển dụng cao và làm được việc ngay. Khoa đã có 2 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo Khoa đã thành lập Ban Kết nối doanh nghiệp nhằm tạo sự đồng hành của các doanh nghiệp trong việc góp ý về xây dựng chương trình đào tạo, tham gia báo cáo chuyên đề thực tế, tiếp nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng sinh viên khi tốt nghiệp và các hoạt động phục vụ cộng đồng khác. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Khoa đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp, các ngân hàng, các tổ chức tài chính. Nhiều sinh viên xuất sắc của Khoa đã được các doanh nghiệp tiếp nhận và làm việc như nhân viên thực thụ dù vẫn chưa tốt nghiệp. Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, doanh nghiệp cũng đã tài trợ nhiều học bổng cho sinh viên của Khoa trị giá hàng tỷ đồng. 

Chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2020. Chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2020.

Thứ ba, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khoa, của Trường, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục, Chi bộ đã tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học trong ngành giáo dục. Sau đó, xây dựng, nhân rộng, tuyên truyền, biểu dương các gương người tốt, việc tốt; tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt được những kết quả quan trọng, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong toàn đảng viên của Chi bộ. Từ đó, đã tạo ra những thay đổi rõ nét, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Chi bộ Khoa và Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh. Các đảng viên chi bộ đã gương mẫu đi đầu, thể hiện trách nhiệm nêu gương của người cán bộ đảng viên trong học tập nâng cao trình độ trong môi trường giáo dục đại học, thực hiện phê và tự phê, đấu tranh với những biểu hiện chưa đúng, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của của từng cán bộ, đảng viên và sinh viên. Đó là tiền đề để Chi bộ Khoa luôn gặt hái được những kết quả và thành công rõ nét, góp phần đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng bộ Trường Đại học Tài chính – Marketing và Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Khánh Vân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo